Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aktsiaselts J. Dicks & Co. Limited - EAA.3491
Aktiengesellschaft J. Dicks & Co. Limited

Ajalugu

Pärnus asunud Inglise päritolu firma.
Teisi nimetusi: K./M. J. Dicks & Co.
Firma asutas 1881. a Briti asekonsul Julius Dicks (1853–1929). Firma tegevusalaks olid
metsa- ja metsamaterjalide eksport, laevaagentuuri tööd, komisjoni-ettevõtted ja importkaubandus.
1924. a moodustati senise ettevõtte baasil aktsiaselts, mille põhikirja registreeris
13.12.1924 Viljandi-Pärnu rahukogu, tegevusloa andis 03.03.1925 kaubandus-tööstusminister.
Kuni 1926. a-ni kandis nime aktsiaselts The British-Baltic Timber Co. Limited.
18.05.1926 kinnitas Viljandi-Pärnu rahukogu põhikirja muudatuse, millega aktsiaseltsi
nimeks sai AS J. Dicks & Co. Limited.
Firmal olid filiaalid Tallinnas, Riias ja Peterburi kubermangus Strupovos.
Ettevõte natsionaliseeriti 1940. a.

Materjal

Bilansid (1911–1920); pearaamatud (1907–1940); žurnaalid (1902–1932, vaheaegadega); memoriaalid (1894–1936, vaheaegadega); reskontrod (1909–1937); arvepidamisraamatud conto pro diverse (1908–1936); kassaraamatud ja -kladed (1882–1939); kassadokumendid (1900–1935); veksliraamatud (1913–1936); palgaraamatud ja -lehed (1904–1933); õnnetusjuhtumite
registrid (1928–1936).
Eeskirjad ja ringkirjad (1894–1926, vaheaegadega); käsiraamatud, plaanid ja nimistud; aruanded ülestöötatud metsamaterjali kohta (1920–1937); metsamaterjali ostu-müügi lepingud (1898–1937); metsamaterjali vastuvõtmise raamatud (1899–1937), laoraamatud-ja tabelid (1908–1937), toimikud parvetustööde kohta (1909–1935); metsamaterjali ekspordi raamatud (1923–1937); tšarterlepingud (1882–1901); manifestid, konossemendid ja faktuuride raamatud (1897–1926); kirjavahetus firmade ja asutustega (1885–1940).
Mootorlaeva Neptun raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1929–1938); päevaraamatud (1930–1938); lepingud ja kirjavahetus (1928–1938); teiste laevade toimikud (1900–1931).
Kohtumaterjalid: tsiviil- (1901–1937), administratiiv- (1923–1934) ja kriminaalasjad (1909).
Briti konsulaadi materjalid: saabuvate ja väljuvate laevade registrid (1876–1939); ekspordi- ja impordistatistika (1879–1929); kirjavahetus (1882–1922, vaheaegadega); kindlustusseltsi Rossija instruktsioonid ja ringkirjad (1881–1917); aruanded (1901–1912); tulekindlustusžurnaalid (1881–1913); ankeedid elukindlustuse kohta (1886–1912); kindlustuse ülesandelehed (1900–1913); tule vastu kindlustatud hoonete plaanid (1881–1914); aktsiaselts Waldhof Puupapivabriku tule vastu kindlustamise toimikud (1899–1916); kirjavahetus kindlustusseltsidega (1881–1918); kindlustusseltside instruktsioonid (1891, 1903); aruanded (1895–1928); ankeedid ja poliisid (1905–1935) ning kirjavahetus (1887–1918).
Peenviinade ja veinide hinnakirjad (1906–1939) ning laoraamatud (1938–1940); konossemendid (1938–1939); tööliste palgaraamatud (1923–1928).
Pärnu linna plaan 1910. a; toimik J. Dicksi maja ümberehitamise kohta ning temale kuulunud maatükkide kaardid.

Seonduv aines

ERA 14-7-42. Viljandi-Pärnu rahukogu akt AS J Dicks ja Co. Limited registreerimise kohta, 1926–1930.
ERA 14-7-339. Viljandi-Pärnu rahukogu akt AS The British-Baltic Timber Co. Limitedi
registreerimise kohta, 1924.

Seadused

RTL 1925, 19/20; 1926, 48; 1931, 4.

Kirjandus

Dicks, J. & Co., Ltd. — Eesti Entsüklopeedia II. Tartu: Loodus, 1933, vv 299.
H[einrich] L[aakmann]. Dicks, Julius. — Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Akadeemilise Ajaloo Seltsi Toimetised, 10. Tartu, Tallinn 1940, lk 45.
Rolf Diedrich Schmidt. Pernau. Eine livländische Hafenstadt. Schriftenreihe der Carl-
Schirren-Gesellschaft, 5. Essen 1986.