Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaubamaja Jacob Diedrich Ammende Pärnus - EAA.4181
Handelshaus „Jacob Diedrich Ammende“ in Pernau
Торговый дом „Якоб Дидрих Амменде“ в Пярну

Ajalugu

Ammende perekonnale Eestis pani aluse 1794. a paiku Saksamaalt Pommerist Pärnusse ümber asunud tislermeister Christian Ludwig Ammende (1767–1848). Tema noorem poeg Jacob Diedrich Ammende (1811–1898) oli esmalt kaupmees Tallinnas, 1835. a astus aga Pärnu kodanikuks ja rajas 1837. a samasse kaubakontori. J. D. Ammende oli 1858–1861 Pärnu suurgildi oldermann ja raehärra ning hiljem mitmes teiseski linnaametis. Üks tema poegadest — Karl Heinrich Ammende (1831–1901) — avas 1865. a isa firma osana manufaktuurisaaduste äri, millega Ammendest sai 19. saj lõpul Pärnu jõukamaid ja mõjukamaid perekondi. Pärast J. D. Ammende surma päris vara vanim poeg Karl Heinrich. Pärast tema surma päris kaubamaja vend Hermann Leopold (1855–1934), kes lasi ehitada Ammende villa (rajatud 1904–1905).
Kaubamaja (Rüütli ja Nikolai tänava nurgal) varustas Pärnu linna ja selle tagamaad nn
koloniaalkaupadega (toidu-, tekstiili-, kummi-, naha- jm kaubad), samuti petrooleumiga.
Tema tegevuse haare ulatus Lääne-Euroopasse ja Venemaal Samarkandini.
I maailmasõda ja Vene revolutsioon andsid löögi perekonna majanduslikule olukorrale,
mis sellest ajast alates hakkas järk-järgult halvenema.
1927. a asutati kaubamaja tegevuse jätkamiseks aktsiaselts Jakob Diedrich Ammende,
mille põhikirja kinnitas 03.06.1927 siseminister. 1928. a Jacob Diedrich Ammende kaubamaja likvideeriti. Enamik kinnisvara müüdi, nt Pärnu linn ostis 8 miljoni marga eest Ammende villa (1927).

Materjal

Žurnaalid (1905–1927); pea- ja kassaraamatud (1891–1928); võlgnike raamatud (1892–1922); inventuuri- ja bilansiraamatud (1905–1927); kirjavahetuse koopiaraamatud (1873–1928); väljastatud arvete koopiad (1873–1875, 1914–1917); majapidamisdokumentatsioon (1917–1927); kaupmees C. Ammende volitused seoses kaupmees Heinrich Ferdinand Pulsi pärandusega (1882); Põhja-Saksa kindlustusseltsi poolt N. Ammendele antud volitused (1918).

Seonduv aines

ERA 14-7-7. Siseministeeriumi administratiivosakonna toimik aktsiaselts Jacob Diedrich Ammende kohta, 1927.

Seadused

RTL 1927, 68.

Kirjandus

Jacob Dietrich Ammende. — Eesti Entsüklopeedia, I. Tartu: Loodus, 1932, vv 357.
G. Koch. Das Bürgerbuch und die Bürgerschaft Pernau’s im XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert. — Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau. Bd. 6.
Pernau 1911.
H. Laakmann. Das Bürgerbuch von Pernau. II. 1787–1889. — Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft. Bd. 12. Pernau 1939.
Pärnu kaubandus XIX sajandi keskpaigani. — Eesti majandusajalugu I. Toimetanud H. Sepp, O. Liiv, J. Vasar. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1937, lk 476–478.
Rolf Diedrich Schmidt. Pernau: eine livländische Hafenstadt. (Schriftenreihe der Carl–
Schirren-Gesellschaft, Bd. 5). Essen 1986.
Aivar Roosaar. Ammende villa Pärnus. — http://www.arhitektuur.ee/maja/arhiiv/2000_1/
eesti/ammende_ee.html (26.09.2008).