Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva soolakompanii - EAA.3286
Narvaer Salz-Compagnie
Соляная компания в Нарве

Ajalugu

Narva soolakompanii oli väikekaupmeeste assotsiatsioon, mille moodustamise ettepanek tehti Narva raele.
Keskaegse tava järgi oli linnade suur- (en gros) ja väikekaubandus (minut) üksteisest eraldatud. Väikekaupmehed ei tohtinud kaupu importida ning nende tegevus oli piiratud kohaliku poekaubandusega.
Esimene ettepanek moodustada kompanii lükati 1725. a tagasi. 1737. a aprillis moodustati taas kompanii initsiatiivgrupp, kes valis endale direktori, raamatupidaja ja kassiiri ning koondas enda kätte Narva soola- ja tubakakaubanduse, esialgu ka kraam- ja talupojakaupade jaekaubanduse. Ühistegevuse ametlikuks alguseks määrati 25.04.1737. 1739. a otsustas raad, et kompaniil võib olla 16 osanikku.
Kompanii ostis hulgi üles Narva imporditud soola ja andis selle oma liikmetest väikekaupmeeste poodidesse jaemüüki. Soolaga varustati nii linna kui ka linna ümbruse külasid.
Müügist laekunud raha läks kompaniile ning saadud kasum jagati kaubandusaasta lõpus (aprillis) kompanii liikmete vahel. Kompanii üüris soola ja tubaka ladustamiseks Narvas ruume, hiljem osteti raekoja kõrvale oma maja. Lisaks oli kompaniil laohooneid sadamas. 19. saj esimesel kümnendil soikus kompanii tegevus, esile tulevad liikmeskonna vastu esitatud võlanõuded. 1811. a läks kompanii maja müüki.
Kompanii säilinud arhiivi alusel on võimalik jälgida Narva saabunud ja seal turustatud
soola ja tubaka koguseid, sortimenti, hinnadünaamikat, aga ka kompanii liikmeskonda,
tehtud kulutusi ja saadud kasumeid, ärisidemeid jm. Lisaks kaubandustegevusele osales kompanii linna hoolekandesüsteemis, nt toetades lesknaisi.

Materjal

Soolakompanii protokolliraamat (1737–1803); arveraamatud (1790–1806); arvepidamise raamat (1761–1771); nn soolaraamat (1805–1811); aruanded ja kassadokumendid.

Seonduv aines

EAA 1646 — *Narva magistraat, nim 1 (rae protokollid), nim 3 (aktid).

Kirjandus

Heinrich Johann Hansen. Salz-Kompanie in Narva. — Zwölfte Sitzung der Narvaschen
Alterthums-Gesellschaft, 10. Nov. 1865, Narva 1865, lk 4–7.
H. J. Hansen. Geschichte der Stadt Narva. Dorpat 1858.