Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti aktsiaselts C. Siegel Tallinnas - EAA.3933
Aktiengesellschaft C. Siegel in Estland
Акционерное общество „К. Зигель“, отделение в Ревелe

Ajalugu

Veevarustuse, sanitaartehnika ja keskkütteseadmete müügile spetsialiseerunud firma C. Siegel esindus Tallinnas.
Aktsiaselts asutati 1877. a, selle peakontor asus Peterburis. Tallinna osakond loodi arvatavasti 1880. a-te algul, 1883. a see juba tegutses. 20. saj esimesel veerandil asusid ettevõtte osakonnad Peterburis, Moskvas, Doni ääres Rostovis, Jekaterinoslavlis, Riias ja Tallinnas.
Ettevõtte tellimused ja töövõimsus kasvasid I maailmasõja aastatel: 1913. a töötas firmas 91 ja 1914. a 169 töölist.
07.04.1922 registreeriti aktsiaseltsi põhikiri Tallinna-Haapsalu rahukogus. Ettevõte sai nimeks Eesti aktsiaselts C. Siegel. Aktsiaseltsi juhatus asus Tallinnas, Lai tn 27. Esialgne põhikapital oli 3 miljonit marka, 12.12.1922 toimunud erakorraline peakoosolek otsustas põhikapitali miljoni marga võrra suurendada. 17.04.1926 muudeti erakorralise peakoosoleku otsusega taas põhikirja, mille kinnitas siseminister 05.04.1927. Põhikirja muudeti uuesti 07.04.1928, tegevusaladena lisati masinate, mootorite ja nende osadega kauplemine.
11.01.1930 põhikirjamuudatustega suurendati aktsiaseltsi põhikapitali (kinnitati majandusministeeriumis 27.11.1930).
Firma tegevusvaldkonnad olid veevarustuse kõrval keskküte, ventilatsioon, suplussisseseaded, gaasivalgustuse ja kanalisatsiooniseadmed, puurkaevud, mehaanilised pesuköögid ja aurukeeduköögid. Peale selle müüdi tervishoiutehnilisi aparaate ja mitmesuguseid armatuure, pumpasid, torusid ja torutarvikuid, latt- ja vitsrauda, plekki, talasid ning juurdeveoraudtee materjale. 1930. a-te lõpus loodi fotoosakond, mis müüs firma Zeiss tooteid.
Autoosakonnas müüdi lisaks autodele ka mootorrattaid, rehve, akusid ning autode
varuosi.
Järjekordse põhikirjamuudatusega suurendati ettevõtte põhikapitali 250 000 kroonini
(majandusministri kinnitus 22.05.1935).
1936. a muudeti veelkord põhikirja (majandusministri kinnitus 14.09.1936).
Eesti AS C. Siegel juhid ja omanikud olid baltisakslased. Seoses baltisakslaste lahkumisega 1939. a valiti aktsiaseltsi juhatusse Armin Walter, Otto Reinwaldt ja Johannes Taimsalu.
Ettevõte natsionaliseeriti Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni alusel. 30.12.1940 määrusega nimetati natsionaliseeritud Eesti AS C. Siegel ümber ettevõtteks Hüdraulika.

Materjal

Rohuküla kasarmuhoonesse keskkütte, ventilatsiooni, veevärgi ja kanalisatsiooni rajamise projekt, eelarve ning selgitav kirjeldus (1916); Tallinna sünagoogi madalsurveauruõhkkütte sisseseade kulude arvestusdokumendid ja joonised (1925).

Seonduv aines

ERA 4050 — Eesti Aktsiaselts C. Siegel ja Ko, Vesivarustuse-, kanalisatsiooni-, keskkütte ja puurkaevutööstus, 23 s, 1900–1944.
PRAK 1469 — Акционерное общество механического завода „К. Зигель“, 423 s, 1883–1917.
EAA 4355-1-446. AS K. Siegeli 1904. a tegevusaruanne.
ERA 14-7-302. Eesti aktsiaselts Siegel’i registreerimine, 1922–1936.

Seadused

RT 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.
ENSV Teataja 1940, nr 73.

Kirjandus

Otto Karma. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Tööstuse
arenemine 1917. aastani. Tallinn 1963.
Kaubandus-tööstuskoja Teataja 1934, nr 11; 1935, nr 18; 1939, nr 14; 1940, nr 7.