Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aurulaevaselts Osilia - EAA.2045
Dampfschiffahrt-Gesellschaft „Osilia“
Параходное общество „Озилия“

Ajalugu

Selts asutati 18.04.1873 Kuressaares reisijate-, posti- ja kaubaveoks Kuressaare, Riia, Haapsalu, Paldiski jt Venemaa Läänemere-äärsete sadamate vahel.
Seltsi põhikapital oli 62 000 rbl, reservkapital 15 969 rbl. Anti välja 620 nimelist aktsiat
väärtusega 100 rbl tükk. Aktsionäride üldkoosolek pidi kogunema veebruaris ja detsembris.
Üldkoosolekul valiti kolmeks aastaks kolmeliikmeline juhatus.
Soetati kaks aurikut: Konstantin (1875. a) ja Osilia (1911. a). Viimane oli oma aja moodsaim reisilaev Läänemerel. 20. saj alguseks oli seltsi kiireim laev Konstantin vananenud ning uue laeva ehitamise rahastamiseks hakati müüma aktsiaid 100 rbl tükk, lubades 6%-list dividendimäära. Seltsi majanduslik tegevus kulges tõusude ja mõõnadega, kuid üldiselt siiski ülesmäge. Seltsil oli oluline osa Saaremaa majanduse ja Kuressaare kuurordi arengus.
Lõpetas tegevuse 1917–1920, kui likvideeriti Liivimaa kubermang.

Materjal

Hinnatariifid (1911–1913); kirjavahetus (1896–1919), telegrammid (1914), aurulaeva Konstantin fotod; aurulaevadel Osilia, Konstantin, Dagmar, Georg ja Inspektor veetud
kaupade nimekirjad (1909–1915); arveraamatud (1880–1915).

Seonduv aines

EAA 957-1-890. Akte betreffend die Dampfschiffsfahrts-Gesellschaft „Osilia“, 1876–1910.
SM:10152:18 — Pihtla mõisnikule von Nolckenile kuulunud Osilia aktsia.

Kirjandus

Osilia. — Mereleksikon. Toimetanud O. Luhaveer jt. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 303.
Bruno Pao. Kuressaare ja Riia merelised sidemed 19. sajandil. — Saaremaa muuseum. kaheaastaraamat 1997–1998. Kuressaare 1999, lk 86–87.
Указатель действующих в Империи акционерных предприятий. С.-Петербург 1903,
lk 1553.