Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi Tuletikuvabrik - EAA.3965
Aktiengesellschaft Ed. Pohl „Zündholzfabrik Phönix“
Спичечная фабрика Э. Поля „Феникс“

Ajalugu

1904. a asutas tööstur Eduard Pohl (1870–1929) Viljandisse erinevate tuletikutraatide ja tuletikkude tootmiseks tuletikuvabriku Phönix.
22.03.1922 alustas ettevõte tegevust aktsiaseltsina.
16.12.1925 registreeris Tallinna-Haapsalu rahukogu AS Tulitikuvabrik Ed. Pohl põhikirja.
Aktsiaseltsi asutasid Eduard Pohl, Valfried Schneider ja Tõnis Maasepp.
27.04.1928 võttis Riigikogu vastu „Tuletikkude valmistamise ja müügi seaduse“, millega
tuletikkude ning nende poolfabrikaatide valmistamine ja müük tunnistati valitsuse ainuõiguseks.
Valitsus delegeeris need õigused 28 a-ks aktsiaseltsile Eesti Tuletikumonopol, mille
koosseisu kuulusid kõik viis tikuvabrikut, sh Viljandi tuletikuvabrik. AS Tulitikuvabrik Ed.
Pohl likvideeriti peakoosoleku 23.11.1928 otsuse põhjal. 1937. a kuulus 99,4% AS Eesti Tuletikumonopoli aktsiatest Stockholmi finantsgrupile Continental Investment A/G.
1930. a-tel Viljandi tuletikuvabrik rekonstrueeriti, paigaldati uued seadmed.
Alates 1932. a-st oli Viljandi tuletikuvabrik ainuke tikuvabrik Eestis ja varustas oma
toodanguga Eesti siseturgu. Ta oli suurim oma toodangut eksportiv tööstus Viljandimaal.
Ettevõte natsionaliseeriti Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni alusel. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 11.02.1941 määrusega nimetati Eesti Tulitikumonopol ümber ENSV Tulitikutööstuseks.
1961. a ühendati Viljandi tuletikuvabrik Viljandi metsakombinaadiga, senisest iseseisvast ettevõttest sai üks metsakombinaadi seitsmest tsehhist.
1995 – AS Estonian Match.
2005. a lõpetati ettevõttes standardtikkude tootmine, jätkati kamina- ja grillitikkude
tootmist.

Materjal

Tööliste ja ametnike nimekirjad (1906–1908, 1921–1928, 1931–1940); teenijate ja tööliste palga- ja arveraamatud (1906–1908, 1915–1931).

Seonduv aines

EAA 559 — Liivimaa kubermangu IV jaoskonna vabrikuinspektor.
ERA 4045 — AS Eesti Tuletikumonopoli Viljandi Tuletikuvabrik, 28 s, 1893–1944.
ERA R-1825-1-1114. Materjalid Tallinna vineeri-mööblivabriku, Tallinna ja Viljandi tuletikuvabriku ning Pärnu suusavabriku üleandmise kohta ministeeriumi süsteemi, 1956.
EAA M-528 — Viljandi tuletikuvabrik, 51 s, 1944–1961.
EAA M-850 — Viljandi metsakombinaat, 1028, 1946–1986.

Seadused

RT 1928, 38; 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.
RTL 1925, 197/198; 1928, 61.
Eesti NSV Teataja 1941, 19, 233.

Kirjandus

20.000 toosi tikke leekides. — Postimees, 1934, 23 mai.
Agda Grahv. Viljandi Tuletikuvabrik 1940–1985. Lõputöö. Viljandi 2008.
Maria Teiverlaur. Viljandi tikuvabriku minevikust ja tänapäevast. — Sakala kalender 1994,
lk 51–54.
Viljandimaa: maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. I: Üldosa. Toimetanud A. Luha jt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939.
Virtuaalse tikutopsietikettide muuseumi koduleht: http://phillumeny.onego.ru/collect/factories/eestitikk_r.html (27.05.2008)
Estonian Match Ltd. kodulehekülg: http://www.estonianmatch.ee/new/index.php
(28.06.2010).