Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi toorlinavabrik - EAA.3966
Felliner A/G C. F. Leihberg
Вильяндиская фабрика по обработке льна

Ajalugu

Toorlina töötlemise ja müügiga tegelenud ettevõte.
07.12.1912 andis Viljandi linnavalitsus firmale C. F. Leihberg loa töödelda linaseemneid
ja toorlina, nendega kaubelda ning avada IV järgu talurahva segakauplus. Ettevõte alustas tööd 1913. a jaanuaris.
1919. a asutati ettevõtte tegevuse jätkamiseks Viljandi Toorlina Tööstuse Osaühisus
algkapitaliga 1 mln marka. Põhikirja registreeris Viljandi-Pärnu rahukogu 27.11.1919.
1924. a nimetati ettevõte Viljandi Toorelina Tööstuse Osaühisuseks.
1926. a asutati äritegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks toorlinatööstuse aktsiaselts C. F. Leihberg. Aktsiaseltsi põhikirja registreeris 18.11.1926 siseminister. Seltsi juhtisid insener Arnold Leihberg, Konstantin Stude ja Valter Hoffmann.
Ettevõte natsionaliseeriti Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni alusel. Kaubanduse rahvakomissari 04.10.1940 käskkirja alusel likvideeriti AS C. F. Leihbergi linakaubanduse osakond ja anti üle põllumajandussaaduste kokkuostu komitee lina- ja villaosakonnale. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 11.02.1941 määrusega nimetati AS C. F. Leihberg ümber Viljandi toorlinatööstuseks.
1944–1953 kandis nime Viljandi toorlinavabrik, 1953–1960 Viljandi linavabrik.

Materjal

Tööliste palgaraamatud (1928–1941); tööliste päevaraamat (1939–1946); kontoraamat (1912–1913).

Seonduv aines

EAA M 526 — Viljandi linavabrik, 81 s, 1944–1960.
EAA V-343 — Viljandi toorlinavabrik, personalidokumendid, 46 s, 1944–1961.

Seadused

RT 1919, 105.
RTL 1926, 86.
Eesti NSV Teataja 1940, 15, 152; 1940,19, 218; 1941, 19, 236.
EAA 3780-1-263. Книга о Феллинской городской управы на записку выданныхъ
промысловых и сословных купеческих свидетельств и беcплатных промысловых
билетов I, 1913.