Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aktsiaselts Viljandi Linavabrik - EAA.3967
Aktiengesellschaft „Felliner Flachsspinnerei“
Товарищество „Феллинская льняная мануфактура“

Ajalugu

1912. a asutati Viljandis sealse linatööstuse ühisuse eestvõttel Viljandi lina ja paklase ketramis ja kudumisvabrik (Льно- и паклепрядильная и ткацкая фабрика товарищества „Феллинская льняная мануфактура“) põhikapitaliga 144 000 rubla. 1926. a asutati ühisuse tegevuse jätkamiseks aktsiaselts Viljandi Linavabrik. Selle põhikiri registreeriti 13.01.1926 Viljandi-Pärnu rahukogus. Aktsiaseltsi põhikapital oli 240 000 krooni.
1930. a-tel oli linavabrik Viljandi suurim tööstusettevõte. Toodeti põhiliselt siseturu
tarbeks.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise
deklaratsiooni alusel aktsiaselts Viljandi Linavabrik natsionaliseeriti.
1940–1950 Viljandi linavabrik.
1950–1975 Viljandi linaketramis- ja kudumisvabrik.

Materjal

Kassaraamatud (1912–1938); kontoraamat (1912–1913, 1926–1940); reskontro (1912–1914, 1926–1940); inventuuriraamatud (1912–1914, 1933–1940); pearaamatud (1923–1933); varaloend (1926–1940); bilansiraamat (1926–1936); memoriaalžurnaalid (1926–1940); tööliste, teenijate ja üldpalgaraamatud (1913–1919, 1930–1941); tööliste päevaraamatud (1924–1936); tööliste ja haigekassa liikmete nimekirjad (1913–1917, 1930); tööinspektori revisjoniraamat (1913–1931).

Seonduv aines

EAA 559 — Liivimaa kubermangu IV jaoskonna vabrikuinspektor, 51 s, 1896–1918.
EAA M-364 — Viljandi linaketramis- ja kudumisvabrik, 499 s, 1944–1975.

Seadused

RT 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.
RTL 1926, 15.

Kirjandus

Viljandimaa: maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. I. Üldosa. Toimetanud A. Luha jt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939.