Fondiloend

Aktsiaselts Viljandi Linavabrik - EAA.3967
Aktiengesellschaft „Felliner Flachsspinnerei“
Товарищество „Феллинская льняная мануфактура“

Ajalugu

1912. a asutati Viljandis sealse linatööstuse ühisuse eestvõttel Viljandi lina ja paklase ketramis ja kudumisvabrik (Льно- и паклепрядильная и ткацкая фабрика товарищества „Феллинская льняная мануфактура“) põhikapitaliga 144 000 rubla. 1926. a asutati ühisuse tegevuse jätkamiseks aktsiaselts Viljandi Linavabrik. Selle põhikiri registreeriti 13.01.1926 Viljandi-Pärnu rahukogus. Aktsiaseltsi põhikapital oli 240 000 krooni.
1930. a-tel oli linavabrik Viljandi suurim tööstusettevõte. Toodeti põhiliselt siseturu
tarbeks.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise
deklaratsiooni alusel aktsiaselts Viljandi Linavabrik natsionaliseeriti.
1940–1950 Viljandi linavabrik.
1950–1975 Viljandi linaketramis- ja kudumisvabrik.

Materjal

Kassaraamatud (1912–1938); kontoraamat (1912–1913, 1926–1940); reskontro (1912–1914, 1926–1940); inventuuriraamatud (1912–1914, 1933–1940); pearaamatud (1923–1933); varaloend (1926–1940); bilansiraamat (1926–1936); memoriaalžurnaalid (1926–1940); tööliste, teenijate ja üldpalgaraamatud (1913–1919, 1930–1941); tööliste päevaraamatud (1924–1936); tööliste ja haigekassa liikmete nimekirjad (1913–1917, 1930); tööinspektori revisjoniraamat (1913–1931).

Seonduv aines

EAA 559 — Liivimaa kubermangu IV jaoskonna vabrikuinspektor, 51 s, 1896–1918.
EAA M-364 — Viljandi linaketramis- ja kudumisvabrik, 499 s, 1944–1975.

Seadused

RT 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.
RTL 1926, 15.

Kirjandus

Viljandimaa: maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. I. Üldosa. Toimetanud A. Luha jt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939.