Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene aktsiaselts Ruberoid - EAA.2180
Russische „Ruberoid“ Aktiengesellschaft
Русское акционерное общество „Рубероид“

Ajalugu

Ruberoidi ja selle kõrvalsaaduste tootmise ja turustamisega tegelenud aktsiaselts.
Aktsiaselts alustas tegevust 01.11.1913 Peterburis, kus asus ka firma peakontor. Ruberoidi tootmise tehas avati Bolšaja Ohtas.
Põhimääruse järgi moodustas aktsiaseltsi põhikapitali Saksa alamate, insener A. Elbeni, W. Alfeisi ja O. Meieri 255 aktsiat nominaalhinnaga 177 000 rbl.
Pärast I maailmasõja puhkemist jäid Ruberoidi 122 aktsiat Vene aktsionäridele ja sellega pandi 19.06.1914 alus Vene AS Ruberoid tegevusele. Kuna firma oli Saksa kapitaliga seotud, algatas Venemaa Ajutine Valitsus 30.01.1917 firma likvideerimise.
1918. a AS Ruberoid natsionaliseeriti ja nimetati ümber tehaseks. Enne natsionaliseerimist töötas kontoris 19 teenijat ja tehases 9 töölist. Tehas lõpetas tegevuse 05.03.1919.

Materjal

AS Ruberoid Hamburgi kontorist tulnud kirjad (1913–1914) Petrogradi (Peterburi) kontori
ja tehase asutamise kohta; juhatuse ja Moskva kontorite kirjavahetus ruberoidi ja selle
kõrvalsaaduste tootmise ja turustamise kohta (1914–1916); rahvakomissariaadi ringkirjad ja kirjad aktsiaseltsi sulgemise ja likvideerimise kohta (1917–1919); tehase komitee ja kontori kirjad tootmise ning töötajate ja teenijate olmeküsimuste kohta (1918); raamatupidamisdokumendid (1913–1917); Petrogradi (Peterburi) kontori plaan; tehase seadmete nimekiri (1918).