Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

AS Tartu Pärmivabrik - EAA.1630
Тартуский спирто-дрожжевой завод

Ajalugu

19. saj oli Eestis kaks viinatööstusega seotud pärmivabrikut, üks Tallinnas (asutatud 1878. a) ja teine Tartus (alustas tegevust 20.10.1883).
1921. a moodustati senise pärmivabriku baasil aktsiaselts Tartu Pärmivabrik, mille
põhikiri kinnitati 12.09.1921 Tartu-Võru rahukogus. Põhikirja muudeti mitu korda seoses põhikapitali suurendamise või vähendamisega.
AS Tartu Pärmivabriku tegevusvaldkondadeks 1930. a-tel oli linnaste kasvatamine,
toitainete ekstraheerimine linnastest ja pärmiseente kasvatamine. Tehase krundil (Pikk tn 58/64) asus ka piirituse puhastamise vabrik. Põhiliselt toodeti siseturule. Pärmivabrikus oli alaliselt tööl 13 meest ja 2 naist.
Riigivolikogu 23.07.1940 pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni ja 13.08.1940 Vabariigi Valitsuses kinnitatud natsionaliseeritavate tööstusettevõtete nimekirja muudatuse alusel aktsiaselts Tartu Pärmivabrik natsionaliseeriti.
II maailmasõjas said tehasehooned kannatada, kuid pärast sõja lõppu alustas pärmitehas taas tegevust. Pärmivabrik allutati ENSV toiduainete-, liha-, piima- ja kalatööstuse rahvakomissariaadile, tootmist alustati 13.10.1944.
ENSV toiduainete-, liha-, piima- ja kalatööstuse rahvakomissariaadi 12.07.1945 käskkirjaga ühendati Tartu pärmivabrik ja Tartu viinatehas (Kastani tn 50) ettevõtteks nimega Tartu Viina- ja Pärmivabrik. Vabrikus valmistati pärmi, puhastati piiritust ja villiti lauaviina.
Arvestades vabariigi vajadusi, lõpetati 01.07.1954 viina tootmine ja ENSV toidukaupade ministri 29.06.1954 käskkirjaga nimetati ettevõte taas Tartu Pärmivabrikuks.
1959. a lõpetas tegevuse iseseisva ettevõttena.
12.07.1957–01.05.1959 allus pärmivabrik ENSV Toiduainete tööstuse valitsusele. ENSV Rahvamajanduse Nõukogu 08.05.1959 korraldusega anti vabriku varad üle Tartu jahu- ja leivakombinaadile.
Pärmivabrik lõpetas tootmistegevuse 1997. a lõpul.

Materjal

Kassa päeva- (1894–1905) ja kuuaruanded (1895–1902); kaubakäibe aruanded (1900–1905); pearaamat (1896–1916); kassaraamat (1916–1918); reskontrod (1893–1900); lähetuste arvestusraamat (1908–1912); memoriaal (1915–1921); deebitoride raamat (1916–1918); Peterburi lao kassa päevaaruanded (1894–1904); kuuaruanded ja inventuurilehed (1902–1905); pärmi kaubakäibe päevaaruanded (1896); piirituse, viina, konjaki ja likööri arvestuse raamat (1886–1895).
Vabriku kruntide asendiplaan Pika, Uue, Pärna ja Valli tänava vahel; pärmivabriku kinnistute nr 169, 170a, 217a, 217b asendiplaan (1928); vabriku põhiplaan (1920, 1935–1936) ja vabrikuhoonete ümberehituse plaanid (1920, 1928); kontori-, talli- ja tööstusruumide ehitusplaanid (1920, 1928); keldriruumi plaan (1906); linnasekasvatusruumide, piirituselao ja tõllahoone ümberehituse plaan (1920); väävelhappe jahutusmasina joonis (1906); separaatori skeemid (1924–1928); ruumide elektrivalgustuse skeemid (1926, 1932, 1941); õlipõletusseadme skeem; aurukatla projekt (1935); vabriku tööstusmasinate joonised.

Seonduv aines

ERA 14-7-329. Tartu-Võru rahukogu toimik aktsiaseltsi Tartu Pärmivabrik registreerimise
kohta, 1921–1938.
EAA T-1018 — Tartu Pärmivabrik, 77 s, 1944–1959.
EAA T-640 — Tartu Leivakombinaat, 1188 s, 1944–1993.

Seadused

RT 1921, 16/17; 1940, 81, 771; 1940, 102, 1019.

Kirjandus

Otto Karma. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Tööstuse
arenemine Eestis 1917. aastani. Tallinn 1963.
Riikline aadress-raamat 1926–27. Riigi Statistika Keskbüroo andmed = Staatliches Adressbuch für Eesti = Справочный указатель Эстонии = Official directory for Estonia.
[Tallinn]: Riigi trükikoda, [1926].
Tartu aadressraamat. Tartu: Eesti Raamat, 1936.