Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

AS Paberivabrik Koil - EAA.4343
Papierfabrik „Koil“
Писчебумажная фабрика „Койль“

Ajalugu

Paberit ja pappi tootev tööstusettevõte.
1893. a asutas Kohila mõisnik Karl von Lüder kümmekonna töölisega puupapivabriku, mille tarbeks ehitati ümber senine sae- ja jahuveski.
1899. a asutasid K. von Lüder, Emil Igelström ja Carl Otto von Stackelberg aktsiaseltsi Puumassi ja papitehas Kohila (Aktiengesellschaft der Holzstoff- und Cartonfabrik „Koil“, Акционерное Общество древесно-масснаго и картоннаго завода „Койль“). Aktsiaseltsi põhikirja kinnitas 25.06.1899 Venemaa keiser. Pärast Kohila mõisahoonete põletamist 1905. a müüdi mõis aktsiaseltsile. 1906. a sai vabrik raudteeühenduse Kohila jaamaga, see võimaldas
asuda tootmist laiendama. 1907. a ehitati paberivabrik, aktsiaseltsi kontor jäi mõisa peahoonesse.
Uueks ametlikuks nimeks sai aktsiaselts Kohila Paberivabrik (Aktien-Gesellschaft der Papierfabrik „Koil“).
Strateegilisi otsuseid võeti vastu aktsionäride peakoosolekul. Vabriku praktilise juhtimisega tegeles juhatus, kuhu kuulus kolm direktorit, kaks asedirektorit, üks volinik ja üks paberivabriku tehniline juht (tegeles ka paberi müügiga). Alates 1913. a-st tegutses vabriku juures haigekassa.
02.08.1920 registreeris aktsiaseltsi põhikirja Tallinna-Haapsalu rahukogu. Samal päeval otsustas Tallinna-Haapsalu rahukogu aktsionäride palvel muuta aktsiaseltsi nime, asendades Kohila sõnaga Koil.
Riigivolikogu 23.07.1940 pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni alusel natsionaliseeriti AS Paberivabrik Koil. Saksa okupatsiooni ajal (1941–1944) töötas vabrik nime all Ostland Faser-Gesellschaft m.b.H. Werk: Papierfabrik „Koil“.
Nõukogude perioodil oli ettevõtte nimi Kohila Paberivabrik. 1971. a töötas seal umbes 350 töötajat, toodeti trüki- ja kirjutuspaberit ning paberkotte.
1991–1994 kandis nime RAS Koil.
1994–1999 – AS Kohila Paberivabrik.
1999. a tehas pankrotistus ja selle omandas AS Lindegaard, hilisema nimega AS Smead Eesti. 2008. a omandasid paberivabriku AS Smead Eesti emafirma Smead Europe’i juhatuse liikmed Reiner Eckhardt ja Hans Eisink, ettevõte sai nimeks Atlanta.

Materjal

Põhikirjad (1899, 1913, 1915, 1918); sisekorramäärused; väljavõtted aktsionäride peakoosolekute protokollidest (1924–1939); juhatuse protokollid (1900–1936); aruanded ja bilansid (1901–1922); kirjavahetus riigiasutuste, organisatsioonide ja firmadega (1923–1940) ning välisfirmadega (1921–1939) tellimuste, müügi, toetuste jm asjus; kinnisvarade ostu-müügi ja rendilepingud (1907–1909, 1922–1937); töökoha taotlemise avaldused (1931–1934); töötajate nimekirjad (1894–1911); palgaraamatud (1923–1944); palgalehed (1928–1936); tööraamatud (1942–1944); ametiühingu liikmete kontrollkaardid (1940–1941); õnnetusjuhtumite registreerimise raamatud (1921–1931); sissetulnud kirjade registreerimise raamatud (1941–1943); arve- ja kassaraamatud (1900–1944); Kohila mõisa arveraamat (1834–1836); koopiate raamat (1867–1869).

Seonduv aines

EAA 4924 — *Ekspeditsioonifirma Thomas Clayhills & Son, 6662 s, 1350, 1611, 1633–1944.
ERA 14-7-184. Tallinna-Haapsalu rahukogu akt aktsiaseltsi Kohila Paberivabrik registreerimise kohta, 1919.
HAMA 408RP — Kohila Paberivabrik, 1259 s, 1900–1999.

Seadused

RT 1920, 165/166; 1940, 77, 745, 1940, 81, 771.
Statut der Aktien-Gesellschaft der Papierfabrik „Koil“. Reval 1918.
Statut der Aktiengesellschaft der Holzstoff- und Carton-Fabrik „Koil“. Ревел 1899.
Устав акционерного обществa писчебумажной фабрики „Койл“. Ревел 1915.