Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

OÜ Narva Linaketramise Manufaktuur - EAA.3153
Товаришество на паях „Нарвская льнопрядильная мануфактура“

Ajalugu

Kunstimetseen ja suurettevõtja parun A. L. Stieglitz (1814–1884) asutas 15.04.1851 Narva jõe paremkaldale, kalevivabriku kõrvale, mis oli tema valduses juba 1845. a-st, Narva linaketramis- ja kudumisvabriku (manufaktuuri). Hooned valmisid 1855. a.
Alates 1880. a-st OÜ Narva Linaketramise Manufaktuur. Algul valmistati purjeriiet,
1882. a-st džuutriiet.
1891. a ostis osaühing Peterburis Milleri presendivabriku, millest sai Narva linaketrusvabriku filiaal.
1913. a oli ettevõtte põhikapital 2 700 000 rubla; 1935. a 2 160 000 krooni. Töötajaid
maksimaalselt 2500, 1913. a ca. 2000, 1928. a ca. 2200, 1935. a 1326 ja 1939. a 1427.
Sisseseade: 4 vesiturbiini (võimsus 2150 hj), 132 ketrusmasinat 10 447 värtnaga, 567
kudumistelge.
1913. a toodeti 368 tonni lõnga ja niiti, 1035 tonni linast riiet, 466 tonni džuutriiet, 7,9
milj džuudist kaubakotti, kokku 3 285 000 rubla väärtuses. 1933. a toodeti 147 tonni lõnga ja niiti, 339 tonni linast riiet (present- ja purjeriie), kergemat pesu ja riideid, 1664 tonni džuutriiet ja 304 000 džuudist kotti, kokku 2 292 000 kr väärtuses. 1930. a-te keskel läks 70% toodangust välismaale.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise
deklaratsiooni alusel ettevõte natsionaliseeriti. Vastavalt Eesti NSV Rahvakomissaride
Nõukogu 06.03.1941 määrusele nimetati Narva Linaketramise Manufaktuur ümber Narva Lina-Manufaktuuriks.
Ettevõte hävis 1944. a sõjategevuses. Hiljem taastati ja 1992. seisuga kandis nime Ivangorodi lina- ja džuudivabrik.

Materjal

Osaühisuse üldkoosolekute protokollid (1880–1907).

Seonduv aines

ERA 2113 — Kolmanda jaoskonna tööinspektor, 2378 s, 1918–1940.
ERA 969 — Majandusministeerium, 8648 s, 1929–1940.
ERA 2536 — Narva linnavalitsus, 4194 s, 1918–1944.

Seadused

RT 1940, 77, 744; 1940, 81, 771.
Eesti NSV Teataja 1941, 29, 395.

Kirjandus

J. M[ichelson]. Alexander Stieglitz. — Eesti Biograafiline Leksikon. Tartu: Loodus, 1926–
1929, lk 495.
Narva Linaketramise Manufaktuur. — Eesti Entsüklopeedia, VI. Tartu: Loodus, 1936, v
136.
Narva linavabrik. — Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, V. Tallinn: Valgus, 1973, lk 316.
Narva linavabrik. — Eesti Entsüklopeedia, VI. Tallinn: Valgus, 1992, lk 561.
Олег Коченовский. Нарва: градостроительное развитие и архитектуа. Таллин: Валгус, 1991.
Нарва. — Культурно-исторический справочник. Нарвский Музей 2001.
А. В. Петров. Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности. С.-Петербург
1901.