Fondiloend

OÜ Narva Linaketramise Manufaktuur - EAA.3153
Товаришество на паях „Нарвская льнопрядильная мануфактура“

Ajalugu

Kunstimetseen ja suurettevõtja parun A. L. Stieglitz (1814–1884) asutas 15.04.1851 Narva jõe paremkaldale, kalevivabriku kõrvale, mis oli tema valduses juba 1845. a-st, Narva linaketramis- ja kudumisvabriku (manufaktuuri). Hooned valmisid 1855. a.
Alates 1880. a-st OÜ Narva Linaketramise Manufaktuur. Algul valmistati purjeriiet,
1882. a-st džuutriiet.
1891. a ostis osaühing Peterburis Milleri presendivabriku, millest sai Narva linaketrusvabriku filiaal.
1913. a oli ettevõtte põhikapital 2 700 000 rubla; 1935. a 2 160 000 krooni. Töötajaid
maksimaalselt 2500, 1913. a ca. 2000, 1928. a ca. 2200, 1935. a 1326 ja 1939. a 1427.
Sisseseade: 4 vesiturbiini (võimsus 2150 hj), 132 ketrusmasinat 10 447 värtnaga, 567
kudumistelge.
1913. a toodeti 368 tonni lõnga ja niiti, 1035 tonni linast riiet, 466 tonni džuutriiet, 7,9
milj džuudist kaubakotti, kokku 3 285 000 rubla väärtuses. 1933. a toodeti 147 tonni lõnga ja niiti, 339 tonni linast riiet (present- ja purjeriie), kergemat pesu ja riideid, 1664 tonni džuutriiet ja 304 000 džuudist kotti, kokku 2 292 000 kr väärtuses. 1930. a-te keskel läks 70% toodangust välismaale.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise
deklaratsiooni alusel ettevõte natsionaliseeriti. Vastavalt Eesti NSV Rahvakomissaride
Nõukogu 06.03.1941 määrusele nimetati Narva Linaketramise Manufaktuur ümber Narva Lina-Manufaktuuriks.
Ettevõte hävis 1944. a sõjategevuses. Hiljem taastati ja 1992. seisuga kandis nime Ivangorodi lina- ja džuudivabrik.

Materjal

Osaühisuse üldkoosolekute protokollid (1880–1907).

Seonduv aines

ERA 2113 — Kolmanda jaoskonna tööinspektor, 2378 s, 1918–1940.
ERA 969 — Majandusministeerium, 8648 s, 1929–1940.
ERA 2536 — Narva linnavalitsus, 4194 s, 1918–1944.

Seadused

RT 1940, 77, 744; 1940, 81, 771.
Eesti NSV Teataja 1941, 29, 395.

Kirjandus

J. M[ichelson]. Alexander Stieglitz. — Eesti Biograafiline Leksikon. Tartu: Loodus, 1926–
1929, lk 495.
Narva Linaketramise Manufaktuur. — Eesti Entsüklopeedia, VI. Tartu: Loodus, 1936, v
136.
Narva linavabrik. — Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, V. Tallinn: Valgus, 1973, lk 316.
Narva linavabrik. — Eesti Entsüklopeedia, VI. Tallinn: Valgus, 1992, lk 561.
Олег Коченовский. Нарва: градостроительное развитие и архитектуа. Таллин: Валгус, 1991.
Нарва. — Культурно-исторический справочник. Нарвский Музей 2001.
А. В. Петров. Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности. С.-Петербург
1901.