Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korgivabrik Vennad Auster - EAA.3498
Korkenfabrik „Gebrüder Auster“
Пробочная фабрика „Братья Аустер“

Ajalugu

Ettevõtte rajasid 1888. a vennad Ernst ja Hugo Auster.
Ettevõte valmistas kodu- ja välismaisest toorainest korke, päästerõngaid, õngekorke,
korgist taldu ja kontsi, korkisolatsioone, korgijahu, seinaplaate.
1895. a ehitati uus vabrikuhoone.
1924. a suri Ernst Auster ja 1936. a Hugo Auster. Firma ainuomanikuks sai 01.01.1937 H. Austeri tütar Elisabeth von Wahl, kellele kaaspärijad loovutasid firma nime Vennad Auster kasutamise õiguse.
Firma tootmishooned asusid Pärnus Roosi tänaval (hiljem Brackmanni tn 35), esindused ja korgilaod Tallinnas ja Tartus.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise
deklaratsiooni alusel ettevõte natsionaliseeriti. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
30.12.1940 määrusega anti korgitööstusele Vennad Auster uus nimi — Isokork. Saksa
okupatsiooni ajal tegutses edasi nime all Natsionaliseeritud korgivabrik Vennad Auster.
Lõpetas tegutsemise arvatavasti 1944. a.

Materjal

Eesti Maapanga põhimäärus (1926); Pärnu haigekassa statuut (1926); töölistele ja nende peredele hüvitise maksmise määrused (1903, 1922); tehnilise järelevalve ühingu korraldused (1934); usaldusvalitsuse määrused ja korraldused raamatupidamise kohta (1942–1944); Eesti Vabrikantide Liidu ringkirjad (1924–1925) ja üldkoosolekute protokollide koopiad (1923–1925); tooraine ja valmistoodangu hinnakirjad (1897–1941); korgimasinate ja korkisolatsiooni reklaamplakatid (1927–1941); missiivid (1891–1941); raamatupidamisraamatud (1908–1939); palgaraamatud (1898–1941); personaalsed palgaraamatud (1914–1944); tööõnnetuste raamat (1904–1924); kirjavahetus (1892–1941); ajakirjad Kundenkontrolldienst (1930), Der Internationale Korken- und Kronenkorkmarkt Ikorko (1932–1938).

Seonduv aines

EAA 3569-2-15….17. Plan einer Korkenfabrik im III. Quartal an der Rosenstrasse für H.
Auster, 1895, 1906.
ERA 891-2-7131. Korgivabrik „Vennad Auster“, 1928–1939.
ERA R-119-1-69. Natsionaliseeritud korgivabrik „Vennad Auster“, 1942.

Seadused

RT 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.
Eesti NSV Teataja 1940, 73, 1057.

Kirjandus

Eesti aadress-raamat 1938–1939 = Directory for Estonia = Adressbuch für Estland =
Адресный указатель Эстонии. [Toimetanud A. Pullerits, A. Tooms]. [Tallinn] 1938.