Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Inglise-Balti laevaehituse ja masinatööstuse kompanii Eesti esindus - EAA.2704
Anglo-Baltic Shipbuilding Engineering Company's Comitee for Estonia

Materjal

Varem kuulusid säilikud Vene-Balti Laevaehituse ja Mehaanika Aktsiaseltsi fondi (EAA
1804). 15.07.1952 otsustati eraldada Inglise-Balti Laevaehituse ja Mehaanika Aktsiaseltsi Eesti esinduse tegevust kajastavad säilikud omaette fondiks. Sisuliselt on tegemist ühe ja sama ettevõttega.

Põhikirjad ja instruktsioonid (1920–1922), ringkirjad (1921–1923), koosolekute protokollid
(1921–1922), tegevusaruanded (1921–1922), kirjavahetus (1921–1923), toimikud (1926) ja
nimekirjad (1921–1922), kassaaruanded (1921–1922).

Seonduv aines

EAA 1804 — *Vene-Balti Laevaehituse ja Mehaanika Aktsiaselts, 12 113 s, 1912–1930.