Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Esimene Pärnumaa Eesti Laevaehituse Ühisus - EAA.3928
Erste Pernauer Schiffsbau Gesellschaft
Первое Пярнумаaское эстонское общество судостроения

Ajalugu

Metsamaterjalide ümbertöötamise ning laevaehitusega tegelenud firma.
Osaühisuse asutasid kaugesõidukaptenid Fritz Koff, Mihkel Kalmet ja Gustav Jakobson,
laevaomanikud Arthur Klein, Ella Grant ja August Markson, kohaomanik Karl Kosenkranius ning kodanikud Jaan Martinson ja Ado Laane.
Ettevõte alustas tegevust 1918. a. Põhikiri registreeriti 13.09.1920 Viljandi-Pärnu rahukogus.
1923. a kevadel muudeti põhikirja ja ühisuse põhikapitali suurendati 6 miljoni margani.
Põhikirja muudeti uuesti 1927. a.
1926. a valiti juhatusse Julius Dicks ja Alfred Dicks (vt *Aktsiaselts J. Dicks & Co.
Limited).
Ettevõte tegeles laevade ostmise, ehitamise ja parandamisega, kaupade tollimisega ning kaupade tollimise ja turustamise vahendamisega. Ettevõttele kuulusid hooned Tammistes, kus asusid lisaks tööstushoonetele ka kaubaaidad ja laoruumid. Rajati Niidu saeveski.
Ettevõte natsionaliseeriti 11.12.1940 ja määrati Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissariaadi alluvusse. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 03.02.1941 määrusega nimetati Esimene Pärnumaa Laevaehituse Ühisus ümber Pärnu mööblitehaseks.

Materjal

Põhikiri (1920); juhatuse koosolekute protokollid (1918–1938); üldkoosolekute protokollid (1918–1940); aastaaruanded; teatelehed tööaja, palkade jm kohta; kruntide ostu-müügi lepingud; hoonete kirjeldused koos fotodega (1921–1937); osanike nimekirjad (1926–1938); kirjavahetus (1924–1940); osaühisuse vastu esitatud kahjutasu- ja võlanõude toimikud (1927–1935); raamatupidamisdokumendid (1918–1940); natsionaliseerimise akt (1940); isikkoosseisu toimik (1940–1941); käskkirjad (1941).
Saeveski materjalid: tööliste koosolekute protokollid (1928–1931); õnnetusjuhtumite registreerimise raamat (1928–1937); tööliste nimekirjad (1932–1937; 1940); tööliste foto (1928); puidu töötlemise tabelid ja päevaraamatud (1926–1937); palgaraamatud ja päevatööde märkmikud (1926–1941).

Seonduv aines

ERA 891-2-6178. Esimese Pärnumaa Eesti Laevaehituse Ühisuse registreerimise toimik, 1928–1934.
ERA 14-7-752. Esimese Pärnumaa Eesti Laevaehituse Ühisuse registreerimise toimik, 1920–1928.

Seadused

RT 1920, 187/188; 1940, 77, 745.
RTL 1923, 93; 1927, 14; 1928, 14.
Eesti NSV Teataja 1940, 65, 870; 1941, 29, 390.
1-se Pärnumaa Eesti Laewaehituse Ühisuse lepinguline Põhjuskiri. [Pärnus, 1919].

Kirjandus

1-se Pärnumaa Eesti Laewaehituse Ühisuse lepinguline Põhjuskiri. [Pärnus, 1919].
Esimene Pärnumaa Eesti Laevaehituse Ühisus. — Mereleksikon. Toimetanud O. Luhaveer jt. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 70.
Olaf Esna. Tuul Pärnumaa purjedes. — Pärnu Postimees 2005, 24. august.