Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene Üliõpilaste Selts Tartu ülikooli juures - EAA.1783
Общество Русских Студентов при Дерптском Университете
Üliõpilaskonvent "Vene Üliõpilaste Selts"

Materjal

Põhikiri (1920—1921, 1924, 1926, 1934) Tallinna Tehnikainstituudi juures oleva Vene Üliõpilaste Seltsi põhikiri, kodukorra projektid (1921—1935) ja kodukord (1939). Rinnamärgi kavand (16.10.1925), ühinemisleping vene üliõpilaste seltsi Juventas'ega (1937).
Üldkoosolekute (1920—1940) ja noorliikmete koosolekute protokollid (1939).
Aruanded (1920—1940). Seltsi juubelialbum "Общество Русских Студентов при Дерптском Университете 1920-1930" (1930). Seltsi tegevust käsitlevad ajaleheväljalõiked (1921—1934).
Liikmete nimekirjad (1922—1937) ja ankeetlehed (1920—1936).
Juhatuse koosolekute protokollid (1920—1940), ametite üleandmise aktid (1928—1939).
Liikmeks astumise sooviavaldused (1920—1938), kirjavahetus liikmetega (1922—1940), ülikooli ja üliõpilaskonnaga (1920—1940), üliõpilas- jt organisatsioonidega (1920—1940), väljaspool ülikooli olevate asutustega (1921—1940).
Registratuurraamatud (1921—1940), liikmete ja vilistlaste aadressid (1933—1934), teiste isikute ja organisatsioonide aadressid.
Peokuulutused ja programmid (1920—1939). Seltsi siseajakiri Informatsiooniline bülletään (1929—1940), kirjanduslikule võistlusele saadetud tööde käsikirjad (1935).
Arveraamatud ja -dokumendid (1920—1940).
Laenukomisjon: laenuandmise määrustik (1932), finantskomisjoni protokollid ja aruanded (1921—1925), laenusaajate nimekirjad (1921—1937), laenusaajate arveraamat (1921—1934).
Spordiringi põhikiri (1928).
Seltsi ja selle söögisaali pidaja vahelised lepingud (1928—1930). Söögisaali arved (1932—1935) ja arvepidamise raamat (1934—1935). Revisjonikomisjoni aktid (1927—1940).
Kohtukorra projekt. Kohtuistungite protokollid (1927—1939). Kohtule esitatud kaebused (1937—1939), karistuste raamat (1937—1938), kohtutoimikud (1938—1939).
Ühingu puidust uksesilt.

Kirjandus

Общество Русских Студентов при Дерптском Университете 1920-1930. Tartu, 1930.