Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti üliõpilaste selts Veljesto - EAA.1770
Üliõpilaskonvent "Eesti Üliõpilaste Selts Veljesto" 1938-1940

Materjal

Eesti Üliõpilaste Ühingu põhikiri (1920) ja asutajaliikmete nimekiri (1920). EÜS Veljesto põhikiri (1920, 1922, 1938), kodukorra põhilaused, projekt (1926, 1928, 1931). Lipu kavand (1934).
Koosolekute protokollid (1922—1940). Tegevusaruanded (1921—1939). Juhatuse koosolekute protokollid (1921—1936). Kroonika (1920—1923). Päevniku sünnisõnad (1920). Seltsi juhatuse ja ametnike teadaanded, korraldused ja liikmete mõtteavaldused (1920—1940). Liikmete nimekirjad (1920—1940) ja elulood (1926—1934).
Fotod, seltsi liikmete Elsa ja Karl Nõu fotoalbum. Vaatekaartide album (1922—1939).
Kirjavahetus liikmetega, ülikooli valitsusega, üliõpilasorganisatsioonidega.
Registratuurraamatud (1921—1940), pitsati jäljend. Seltsi külastajate registreerimisraamatud (1921—1940). Arveraamatud ja -dokumendid (1920—1939). Üürilepingud (1920—1940).
Olengute raamat (1921—1928). Kõne ja vaidluskoosolekute protokollid (1921—1926). Spordipäevik (1936—1939).
Referaadid (1921—1927). Promoventide elulood (1927—1940). Aastapäeva ja ametikõned (1922—1925). EÜS Veljesto mardiooper "Õpinguist takerdunud tudeng ehk vedelvorst haljal oksal" (1932) jt mardiooperid (1935, 1939). Seltsi siseajaleht Topelt Nool (1932?). Seltsi Suvipäeva Teataja (1937). Ordumeister Eduardi teadaanne Vassal-Ordo asutamise ja põhikorra kohta.
Arhiivinimistu.
Laulik.
Laenukomisjoni lauajuhend (1931—1939). Liikmete laenude korraldamise määrustik (1931), laenusaamise sooviavaldused ja teated laenude tasumise kohta (1931—1940), vekslid (1928, 1931—1933). Kohtu protokollid, süüdistused.

Kirjandus

EÜS Veljesto 1920-1995. Toim Jaak Kangilaski ja Tõnu Tender. Tallinn: EÜS Veljesto kirjastus, 1995.
http://www.veljesto.ee/