Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Üliõpilasselts Liivika - EAA.1769
Общество эстонских студентов Лийвика
Riia Eesti Üliõpilaste Selts 1909-1921. Eesti Üliõpilaste selts "Liivika" 1921-1925. Üliõpilaskonvent "Üliõpilasselts Liivika" 1938-1940.

Materjal

Põhikirjad ja kodukorrad (1907—1940, vaheaegadega).
Üld- (1908—1940) ja erakoosolekute protokollid (1924—1937). Tegevusaruanded (1909—1939).
Eestseisuse koosolekute protokollid (1910—1940). Liikmete päevikud (1930—1940). Seltsi ajalugu käsitlevad kirjutised ja märkmed. Aukohtu kodukord (1911—1932).
Kirjavahetus liikmete ja vilistlastega, teiste kõrgemate õppeasutustega, Tartu üliõpilaskonnaga, Üliõpilaslehe toimetusega, akadeemiliste organisatsioonidega jt (1907—1940). Teiste korporatsioonide ja üliõpilasseltside liikmete nimekirjad. Akadeemiliste ühenduste põhikirjad.
Liikmete nimekirjad (1921—1940). Vanamehe teadaanded, kirjavahetus noorliikmete kasvatuse, vanamehe tundidest osavõtmise jm asjus (1926—1940). ÜS Liivika Kasvatuse Leksikon (1930—1932).
Liikmete isiklikud toimikud. Külalisraamatud (1922—1940).
Registratuurraamatud (1921—1940). Arveraamatud ja -dokumendid (1908—1938).
Kõnetoimkonna žurnaal (1927—1928).
Liivika tegevuse kroonika (1928—1933), seltsi albumid (1931—1939).
Raamatukogu nimekiri (1928—1936) ja raamatute kataloog.
Laulutundidest osavõtjate nimekirjad, märkmed seltsi muusikaliste ürituste kohta (1925—1939).
Spordivõistlustest osavõtjate nimekirjad, võistkondade fotod, ülestähendused seltsi sportliku tegevuse kohta (1927—1934).
Pidukomisjoni sissetulekute ja väljaminekute raamat (1925—1927).
Karskustoimkonna koosolekute protokollid, kodukord, kirjavahetus (1910—1939).
A/S Liivika Film põhikiri ja kirjavahetus eestseisusega (1932—1933).
Üliõpilaslehe Liivika erinumbri kavad, käsikirjad ja toimetuse koosoleku protokoll (1933—1934), erinumber (21.04.1934). Seinalehed.
Ehitusühingu Liivika kodu põhikiri ja kirjavahetus (1936—1940).
Liivika kohtu protokollid (1928—1940), karistused (1928—1938).
Üliõpilaskonna edustuse valimised (1923—1937). 1936/37. a üliõpilaskonna reformi käsitlevad materjalid (1936—1938).
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid (1930—1939).
Üld- ja erakoosolekute kvoorumiraamatud (1922—1940). ÜS Liivika maja uksesilt.

Kirjandus

Kodumaal ja võõrsil: ÜS Liivika koguteos. Tegevtoim Elmar Järvesoo. Toronto: ÜS Liivika Kirjastus, 1965.
http://www.liivika.ee/