Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Üliõpilaste Selts - EAA.1767
Verein studierender Esten 1883-1884
Общество Эстонских Студентов
Kalevipoja õhtu1870-1874. Vironia 1874-1882. Üliõpilaskonvent "Eesti Üliõpilaste Selts" 1938-1940.

Materjal

Põhikirjad (1883, 1920). Kodukorrad (1874, 1884, 1908, 1911, 1924, 1933, 1937). Lipulaul, statuut ja ajalugu (1890—1934); tõotuse tekstid ja laulud (1890—1891).
Üld- (1874—1939) ja erakoosolekute protokollid (1880—1940). Kaasvõitlejate ja vilistlaste ühiste koosolekute protokollid (1920—1931). Seltsi ametnike tegevusaruanded (1878—1940). Laiendatud eestseisuse koosolekute protokollid (1911—1939). Kvoorumiraamat (1932—1937). Kroonikaraamatud (1870—1937).
Kirjavahetus vilistlastega, liikmetega ja koondustega (1881—1940); ülikooli, Üliõpilaslehe ja üliõpilaskondade (1883—1940) ning üliõpilasorganisatsioonidega (1881—1940).
Üliõpilasseltside ja korporatsioonide liikmete nimekirjad (1913—1940) ja põhikirjad. Kirjavahetus ülikooliväliste organisatsioonide, ettevõtete, asutuste ja eraisikutega (1889—1940). Registratuurraamatud (1875—1940). Ankeedid õppetöö, organisatsioonilise tegevuse ja välismärgi kasutuselevõtmise kohta (1922—1934). Liikmete elulugude raamat (1909). Liikmete ja vilistlaste nimekirjad (1870—1940) ja aadressid (1900—1920, vaheaegadega).
Isiklikud toimikud (1881—1940).
Arveraamatud ja -dokumendid (1875—1940).
Raamatukogu nimekirjad (1884—1902). Ajakirjade ja kuukirjade nimekiri (1914—1924). Seltsi tegevust kajastavate ajalehtede väljalõiked (1914—1939).
Kõnekomisjoni kodukord. Koosolekute protokollid (1881—1932). Seltsis peetud kõnede tekstid (1883—1932, vaheaegadega). Kirjanduskomisjoni protokollid (1895—1907). Arveraamatud Eesti Üliõpilaste Seltsi album II müügi kohta (1894—1898). Seltsi kirjastusel ilmunud trükiste tellimised (1896—1897) ja müüdavate raamatute nimekiri (1927).
Loodusteaduse osakonna koosolekute protokollid (1910—1921).
Spordiosakonna kodukorrad (1907—1914) ja koosolekute protokollid (1914—1922). Süstade kasutamise määrused ja kasutajate nimekirjad (1915—1918). Spordivõistlustel saadud diplomid (1926—1939). Saavutusraamat (1927—1929).
Kodumaa tundmaõppimise osakonna kirjavahetus (1914—1915).
Õigusteaduse osakonna kodukord, liikmete nimekiri ja koosolekute protokollid (1912—1922).
Matemaatika osakonna põhikiri (15.02.1915).
Arstiteaduse osakonna põhikiri (01.04.1915) ja koosolekute protokollid (1915—1917).
Laenukassa kassaraamat (1908—1928).
Omavahelise kohtu istungite protokollide raamat (1920—1940).
Korjamistoimkonna koosolekute protokollid (1912—1913).
Seltsile saadetud postkaardid ja fotod.

Kirjandus

Artur Grönberg. Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu. II, Iseseisvuse eelvõitluses (1906-1917). Omariikluse saavutustes (1918-1940). Montreal: Eesti Üliõpilaste Seltsi Vanematekogu kirjastus, 1985.
Johan Kõpp. Eesti Üliõpilaste Seltsi Ajalugu 1870-1905. 1. Tartu: Eesti Üliõpilaste Selts, 1925.
http://www.eys.ee/ (11.11.2004)