Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Naisüliõpilaste Selts - EAA.1781
Общество эстонских студенток
Tartu Eesti Naisüliõpilaste Selts 1911-1922. Üliõpilaskonvent "Eesti Naisüliõpilaste Selts" 1938-1940

Materjal

Põhikirjad (1911, 1919, 1921—1922, 1926, 1938). Kodukorrad (1921—1928, 1930—1931). Matusekord (1937). Sõpruslepingud (1930, 1937).
Koosolekute protokollid (1916—1940), aruanded (1912—1926) ja kroonikad (1926—1939). Liikmete nimekirjad (1913—1940) ja liikmete raamat (1916—1922). Elulood (1920—1939) ja iseloomustused (1925). Fotod ja fotoalbumid (1911—1940).
Juhatuse koosolekute protokollid (1919—1940). Kirjavahetus liikmete, vilistlaskogu ja seltsi kohtuga (1917—1940), ülikooliga, üliõpilaskonnaga ja üliõpilasorganisatsioonidega (1919—1940), ülikooliväliste asutuste ja organisatsioonidega (1914—1940).
Registratuurraamatud (1916—1940). Liikmete aadressraamat (1938—1940) ja külalisraamat (1926—1940).
Seltsi siseajakirjad (1933—1939). Liikmete tegevust (1934—1939), naisküsimust ja naisliikumist käsitlevad ajaleheväljalõiked (1934—1939).
Arveraamatud ja -dokumendid (1919—1940), üürilepingud (1923, 1927, 1934, 1936). Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid (1919—1939). Spordiosakonna koosolekute protokollid (1919—1920).
Raamatukogu põhikiri ja kodukord, raamatute nimekirjad (1920—1931), lugemislaua ajakirjade nimekiri (1938—1940).
Inventariraamatud (1918—1939). Toolikavandite võistluse tingimused ja tasside kavandid (1935), kõnetoimkonna kodukord (1925), referaatõhtute protokollid (1932—1940), seltsi liikmete referaadid (1929—1940).
Juubelialbumi kaastööde käsikirjad (1936) ja juubelialbum. Üliõpilaslehe Eesti Naisüliõpilaste Seltsi erinumber (12.04.1927).
Seltsi kohtu kodukord (1925). Karistusmäärused, kohtuistungite protokollide raamat (1923—1940). Teated kohtuotsuste kohta (1921—1927). Seltsi liikmete kaebused (1922—1940).
Laenukassa põhikiri (1926). Kassaraamatud (1927—1939). Kapitaliraamat (1928—1940).

Kirjandus

Eesti Naisüliõpilaste Selts, 1911-1936. Tartu: Eesti Naisüliõpilaste Selts, 1936.
Eesti Naisüliõpilaste Selts, 1911-1961. Stockholm, 1961.
http://www.enys.ee/ (11.11.2004)