Fondiloend

Eesti Akadeemiline Spordiklubi - EAA.1856
1908-1914 Üliõpilaste Spordiring, 1914-1922 Üliõpilaste Selts "Sport"

Ajalugu

04.10.1908 asutati üliõpilaste spordiring, mille tegevus esialgu piirdus uisuvälja rajamisega. Aasta pärast nimetati ring ümber üliõpilasseltsiks Sport. Uisutamisele lisandusid võistlused jalgpallis, tennises, suusatamises, kergejõustikus, maadluses ja tõstmises. 1910. a astus selts Balti Olümpiakomitee liikmeks. 01.02.1914 ühineti Üliõpilaste Igakülgse Kehalise Arengu Seltsiga. Uue seltsi nimeks jäi Sport. Esimese maailmasõja päevil seltsi tegevus mõnevõrra soikus. 31.05.1918 toimunud koosolekul arutati seltsi evakueerimise küsimust. Otsustati seltsi mitte evakueerida ega likvideerida, vaid jätta inventar ja raamatukogu Tartusse jäänud üliõpilaste kasutada.
Ametlikult jätkus seltsi tegevus alates 20.09.1920.
09.12.1921 nimetati selts ümber Eesti Akadeemiliseks Spordiklubiks. Korraldati üliõpilaste spordivõistlusi ja esindati ülikooli spordis. 1923.a pandi alus regionaalsetele üliõpilasmängudele. Need kasvasid peagi SELL-i (Soome, Eesti, Läti, Leedu) mängudeks.
Okupatsiooniaastatel klubi suleti. 1946. a alates korraldas sporditööd ülikooli spordiklubi.
1990. a võeti vastu TÜ spordiklubi uus põhikiri, mis kinnitab järjepidevust 1908. a asutatud spordiringiga Alates 2002. a kannab klubi nime MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Klubiga liideti kehakultuuriteaduskonna spordikeskus ja ülikooli spordibaasid.

Materjal

Põhikirjad ja nende projektid (1908, 1914, 1920, 1925). Lipu ja märgi kavandid. Koosolekute protokollid (1908—1910, 1922—1925). Eelarved ja aruanded (1908—1917, 1920—1939), sportlaste ja spordivõistluste fotod (1908—1920). Liikmete nimekirjad (1911—1926, 1929—1932).
Juhatuse koosolekute protokollid (1908—1918, 1920—1939). Kirjavahetus liikmete ja osakondadega (1908—1940), ülikooliga (1909—1939), spordiliitudega (1909—1940), spordiorganisatsioonidega (1909—1940), asutuste ja isikutega (1908—1940). Registratuurraamatud (1909—1918, 1922—1934), seltsi külastajate registreerimise raamat (1916—1917). Üritustest osavõtmise register (1940). Raamatukogu laenutuste registreerimise (1911—1914) ja kassaraamat (1911—1917). Raamatute nimekiri (1921—1922).
Arveraamatud ja -dokumendid (1908—1930).
Talispordi osakond: uisutee tegevusaruanne (1909—1910) ja selle kasutajate nimekiri (1909—1913). Uisutamisvõistluste reeglid ja tulemuste lehed (1909—1915). Suuskade väljaandmise register (1914—1915), kassaraamat (1925—1931).
Tenniseosakond: tennisevõistluste tulemuste registreerimise raamat (1913). Registratuurraamat (1913—1914), üldkoosolekute protokollid (1913).
Jalgpalliosakond: liikmete aadressraamat (1913), kirjavahetus (1913). Kassaraamat (1923—1924).
Veespordiosakonna koosolekute protokollid (1922—1923).
Kergejõustikuosakond: kuuli, ketta ja odaviskajate tulemuste register (1922).
Poksiosakonna asutamiskoosoleku protokoll (1937).
Kohtukomisjoni tunnistajate ülekuulamise protokollid (1909—1910).

Seonduv aines

EAA f 2673 — Üliõpilaste Igakülgse Kehalise Arengu Selts, 5 s, 1911—1916.

Kirjandus

Olaf Langsepp. Tartu Üliõpilaste Selts "Sport" (1908-1918). — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, IV. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1977, lk 103—111.
http://www.tysk.ee/