Fondiloend

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing - EAA.3713

Ajalugu

Asutati 1926. a. Eesmärgiks arendada ülikooli lõpetanud naiste teaduslikku tööd ja kaasa töötada naise õigusliku ja majandusliku seisundi parandamiseks. Kuulus Rahvusvahelisse Akadeemiliste Naiste Ühingute Liitu.
Tegevus taastati 1991. a.
Materjal
Üldkoosolekute protokollid (1926—1939), liikmete nimekirjad (1926—1940); põhikiri ja asutamiskoosoleku materjalid (1926). Eesti (1929—1932) ja välismaiste naisorganisatsioonide (1925—1927) põhikirjad. Juhatuse koosolekute protokollid (1926—1940).
Aruanded ja eelarved (1929—1939). Külalisraamat (1936—1940).
Kirjavahetus (1925—1940). Liikmeksastumise avaldused (1926—1940). Registratuurraamatud (1925—1940).
Väljalõiked ajalehtedest (1928—1935), ühingu liikmete artiklid ja ettekanded (1931—1939).
Propagandatoimkonna protokollid (1926—1929).
Toimik juriidilise toimkonna töö kohta (1929—1930), ühingu liikmete poolt koostatud Perekonnaõiguse eelnõu (1934). Rahvusvahelise Akadeemiliste Naiste Liidu kokkutulekute materjalide kogumise toimkonna materjalid (1924—1938). Tallinna osakonna protokollid (1926—1940). Kodukord, aruanded ja liikmete nimekiri (1931—1937). Koosolekutest osavõtjate nimekirjad (1928—1940). Kirjavahetus (1927—1940). Registratuurraamat (1927—1937).
Tartu osakonna koosolekute protokollid (1931—1939), juhatuse koosolekute protokollid (1931—1940), klubiõhtute protokollid (1930—1940). Kodukorra kavad, aruanded ja eelarved (1931—1939). Registratuurraamatud (1931—1940). Tartu naisorganisatsioonide lugemislaua asemikekogu koosolekute protokollid (1930—1935).
Ühingu pitsat.

Kirjandus

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 1926-1940. Koost Ester Barkala. Tartu: Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing, 2001.