Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Akadeemiline Musse - EAA.2669
Akademische Musse

Ajalugu

Asutati Tartus 08.06.1814 professorite, üliõpilaste ja linnakodanike vaba aja veetmise ühinguna.
Põhikiri kinnitati 13.07.1814. Põhikirja kohaselt pidi Musse pakkuma ülikooli õppejõududele, teenistujatele ja linnakodanikele sisukat ja viisakat vaba aja veetmise võimalust teaduse, kirjanduse, kunsti ja muude meelelahutuste teel. Ühingu eesotsas oli 9 direktorit, kes valiti ülikooli õppejõudude, teenistujate ja linnakodanike hulgast. Töövormideks olid loengud või vestlused teaduse, kirjanduse ja kunsti teemadel, mängud (v.a hasartmängud) ja ballide ning kontsertide korraldamine. Mussel oli oma lugemissaal. 1840. aastatel Akadeemilise Musse tegevus soikus. 1856. a avati klubi uuesti, 1857. a võeti vastu uus põhikiri.
1891. a Akadeemiline Musse suleti kui asutus, mis ei oma midagi ühist õppeasjadega. 1920. a ühingu tegevus taastati. Põhikirja kohaselt oli ühingu ülesandeks Tartu ülikooli saksa soost üliõpilaste koondamine ja saksa üliõpilaselu edendamine teaduslikul, seltskondlikul ja majandusalal.

Materjal

Põhikirjad (1814, 1840, 1857, 1877). Protokollid (1832—1834, 1840—1878, 1922—1923). Liikmete nimekirjad (1814—1844). Kirjavahetus (1814—1889). Ajakirjade kataloog (1884—1890), kassadokumendid (1815—1891).

Seonduv aines

EAA f 2090 — Tartu saksa korporatsioonide esindajate konvent
TÜR KHO f 27 — Akadeemiline Musse, 22 s, 1840—1896