Fondiloend

Akadeemiline Hõimuklubi - EAA.1798
Eesti-Soome Üliõpilasklubi 1920-1923

Ajalugu

Registreeriti 20.10.1920 Eesti-Soome Üliõpilasklubi nime all. Alates 28.09.1923 nimetati see ümber Akadeemiliseks Hõimuklubiks (AHK). Asutajaliikmete hulka kuulusid Lauri Kettunen, Harri Moora, August Annist, Oskar Loorits jt.
Hõimuklubi põhikirjalisteks eesmärkideks oli akadeemiliste hõimuhuviliste koondamine ja hõimurahvaste ning -maade tutvustamine, samuti väikehõimude kultuuriline ja majanduslik toetamine. Nende teostamiseks korraldati mitmesuguseid üritusi, aga ka näiteks soome keele kursusi ja abi liivlastele. Koostöös sihtasutusega Fenno-Ugria anti välja ajakirju Eesti Hõim ja Eesti Hõimu Almanahh ning ajalehte Väliseestlane.
1935. a oli hõimuklubil 108 liiget ning ta oli suurim ja tegusaim hõimuliikumist edendav organisatsioon Tartus.
Akadeemiline Hõimuklubi taasasutati 1997. a.

Materjal

Põhikirjad (1920, 1933, 1937), koosolekute protokollid, (1920—1930), juhatuse koosolekute protokollid (1926—1940), tegevus-ja kassaaruanded (1920—1940), matka, jõuluõhtute jt ürituste fotod (1922—1930), liikmete nimekirjad (1926—1936), kirjavahetus liikmete ja TÜ valitsusega (1921—1940), akadeemilise organisatsioonidega (1921—1940), soome, ungari ja liivi hõimuorganisatsioonidega (1934—1940).
Kirjanduslikel õhtutel peetud kõnede tekstid (1920—1930), hõimuküsimust käsitlevate ajalehtede väljalõiked jt trükised (1920—1938), registratuurraamatud (1920—1940), soome keele kursustest osavõtjate registreerimise raamatud (1937—1940).
Arveraamatud ja -dokumendid (1920—1940). Liivi laste heaks korraldatud korjanduste lehed (1925—1938).