Fondiloend

Akadeemiline Anglo-Eesti Ühing - EAA.1857

Ajalugu

Asutati 01.02.1931, põhikiri registreeriti ülikooli nõukogus 24.02.1931.
Põhikirja järgi võeti ühingu liikmeteks eestlasi ja anglosakse, eestlastest eelkõige akadeemilisi kodanikke, juhatuse ettepanekul ka isikuid väljastpoolt ülikooli.
Ühing tegeles anglosaksi kultuuriga ja sellealaste saavutuste tutvustamisega Loodi kontakte Inglismaaga ja Ameerikaga informatsiooni vahetamiseks ning sõprussidemete sõlmimiseks.

Materjal

Põhikiri ja selle kavandid (1931, 1933), rahalised aruanded (1932-1940), ühingu tegevust käsitlevad ajaleheväljalõiked (1936-1938). Liikmete nimekirjad (1934—1939). Üliõpilaste (1935—1940) ja Tartu õpetajate seminari ja gümnaasiumide õpilaste (1939—1940) liikmeks astumise sooviavaldused. Pitsati ja stampide jäljendid. Ingliskeelsed laulutekstid (1935—1940). Külalisraamatud (1931—1940). Arveraamatud ja -dokumendid (1931—1940).

Seadused

EAA 1857—1—1. — Akadeemilise Anglo-Eesti Ühingu põhikiri.

Kirjandus

L. Uustalu. Akadeemiline Anglo-Eesti Ühing ja Eesti-Inglise Kultuuriühing Eesti-Inglise kultuurisidemete arendajana 1930.aastail. Tartu, 1991. Diplomitöö. Juhendaja prof Helmut Piirimäe (käsikiri TÜ üldajaloo õppetoolis).