Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Ugala - EAA.1759
Студенческая корпорация Угала
Üliõpilaskonvent Korporatsioon "Ugala"

Materjal

Põhikirjad (1913, 1918, 1919, 1927), kodukord ja Eesti Korporatsioonide Liidu põhikiri (1919—1920). Välismärgi värvide kombinatsioonid ja mütsi põhja mustrite kavandid (1913), lipulaul (1913). Sõpruslepingud Turu ülikooli üliõpilaskonna ja Läti korporatsioon Tērvitia'ga (1930, 1934).
Üldkoosolekute (1912—1935), erakoosolekute (1913—1939) ja ühendatud koosolekute (1914—1939) protokollid. Eestseisuse juhatuse koosolekute protokollid (1925—1930). Ametnike tegevusaruanded (1913—1938).
Liikmete nimekirjad (1913—1938). Aastapäeva- jt pidustustest osavõtjate registreerimisraamat (1914—1939) ja fotod (1936).
Kirjavahetus liikmete, vilistlaste ja erakondadega (1913—1939), ülikooliga, üliõpilaskonnaga ja Üliõpilaslehega (1913—1940), Eesti Korporatsioonide Liiduga (1915—1940), üliõpilasorganisatsioonidega (1912—1940), väljaspool ülikooli asuvate seltside, isikute ja asutustega (1913—1940).
Registratuurraamatud (1913—1940). Pitsatite ja stampide jäljendid.
Noorliikmete nimekirjad ja vanamehe poolt neile peetud loengute kava (1922—1923, 1927—1930), noorliikmetest korrapidajate päevik (1935).
Referaadid (1918—1940).
Arveraamatud ja -dokumendid (1913—1940), üürilepingud (1913—1916, 1925). Üliõpilaskonventide likvideerimiskomisjoni akt varade ülevõtmise kohta (04.09.1940).
Raamatukogu inventariraamat (1913—1938) ja süstemaatiline kataloog (1913—1922).
Kodukorrakomisjoni koosoleku protokoll (1937), kodukorra määrused ja eelnõud (1913—1924).
Üliõpilaslehe korporatsioon Ugala erinumbrid (11.11.1933, 25.10.1938).
Kultuuritoimkonna koosolekute protokollid (1940). Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid (1931—1940).
Abikassa põhikiri (1924); laenutaotlejate avaldused (1925—1926).
Korporatsiooni kohtu kord, aukohtu protokollid (1913—1931), korporatsiooni kohtuistungite protokollid (1926—1928). Sisseantud kaebused (1921—1931), kaebuste ja karistuste raamat (1926—1934).

Kirjandus

Korporatsioon Ugala 1913-1963. Stockholm: Korp! Ugala Kirjastus, 1963
Korporatsioon Ugala 1913-1993. Tartu: Korp! Ugala, 1993.
http://korp.ugala.ee/