Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Rotalia - EAA.1757
Korporation Rotalia
Студенческая корпорация Роталия
Üliõpilaskonvent Korporatsioon "Rotalia"

Materjal

Põhikiri (1938). Kodukord (1938).
Konvendi koosolekute protokollid (1915—1916, 1918—1940), erakorraliste konvendi koosolekute protokollid (1918—1920, 1925—1940). Presiidiumi koosolekute protokollid (1918—1940). Ametnike tegevusaruanded (1920—1940).
Arveraamatud ja -dokumendid (1927—1940), liikmete isiklike arvete raamatud (1925—1940), vekslite register (1934—1939), reskontroraamat (1934—1940).
Kirjavahetus liikmete, vilistlaste ja osakondadega (1918—1940), ülikooli, üliõpilaskonna, Eesti Korporatsioonide Liiduga (1924—1939), üliõpilasorganisatsioonidega (1912—1921, 1925—1940), väljaspool ülikooli asuvate asutuste, organisatsioonide ja isikutega (1925—1940).
Registratuurraamatud (1923—1940).
Liikmete ja vilistlaste aadressraamatud (1936) ja elulookirjeldused (1923—1940).
Liikmete korporatsiooni külastamise päevikud (1923—1940).
Referaatkoosolekute protokollid (1927—1940). Magister referendi märkmik referaatkoosolekute kohta (1937—1939). Liikmete referaadid (1926?—1940).
Magister paucandi päevik (1925—1927) ja tulude raamat (1929—1934). Laulik.
Tulude-kulude raamat (1924—1934). Majavanema kassaraamat (1929—1934), deebitoride ja kreeditoride raamat (1929—1932). Majanduseestseisja kassaraamatud (1925—1938), võlausaldajate raamat (1928—1938).
Distsiplinaarkohtu istungite protokollid (1924—1939), teated kodukorra rikkumise ja liikmete karistamise kohta (1933—1940), karistuste register (1925—1940).
Fotod.

Kirjandus

Korporatsioon Rotalia 90: juubelialbum. Peatoimetaja Martin Hallik. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus, 2003.
Korporatsioon Rotalia 1913-1953. Toim Osvald Timmas. Toronto: Korp! Rotalia Kanada Koondis, 1953.
http://www.rotalia.ee/