Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Neobaltia - EAA.1845
Korporation Neobaltia
Студенческая корпорация Нэобалтия
Üliõpilaskonvent "Neobaltia" 1937-1939

Materjal

Üldised (1880, 1883, 1907) ja eriuusused (1879—1901) Karistusmäärustik (1885—1889). Majaisa kohustused (1907), aukohtu korraldus (1926). Ettekandeõhtute korralduse projekt (1928). Vilistlaskassa põhikiri (1905). Rebas-coetuse põhikiri (1915). Üliõpilaskonvent Neobaltia põhikiri (1937). Lipulaulu tekst ja noodid (1917). Vapiskitsid (1909—1928).
Asutamiskoosolekute (1879), üldkoosolekute (1879—1939) ja erakoosolekute (1879—1938) protokollid. Üldkoosolekute (1907—1930) ja erakoosolekute (1907—1938) päevakorras olevate asjade nimekiri.
Tegevusaruanded (1883—1939) ja tegevusaruannete raamat (1880—1907).
Album Neobaltorum (1879—1938). Liikmete nimekiri (1879—1935). "Album der Landsleute der Neobaltia 1879—1904" (1904). Ametnike nimekiri (1880—1939). Vilistlaste aadressraamat (daatumita). Eestis ja Saksamaal elavate vilistlaste nimekiri koos aadressidega (1933).
Kirjavahetus stipendiumi saamise, korporatsiooni liikmeks astumise ja korporatsioonist lahkumise, auhaavamiste ja tüliküsimuste lahendamise, vilistlaskogu tegevuse, kartell-vahekorra loomise, aastapäevade tähistamise, maksutähtaegade pikendamise jm küsimustes (1879—1939).
Karistuste registrid (1879—1918). Lauajuhendid (1900—1918).
Ajaleheväljalõiked kirjutistega saksa korporatsioonide juubeliaastapäevade puhuks (1887—1930). Pidulikel sündmustel ja matustel peetud kõnede konspektid (1905—1933) ja ajaleheväljalõiked järelhüüetest liikmete surma puhul (1912—1930).
Kassaraamatud ja -dokumendid (1874—1939).
Rebas-coetuse protokollid (1922—1938). Andermanni maksude klade (1911—1913). Referaat Tartu üliõpilaste "keel". Magister cantandi laulik (1879, 1883). Majaisa einelaua konto pearaamatud (1903—1933); einelauakonto isiklike arvete raamatud (1886—1927) ja päeva läbikäiguraamatud (1886—1936). Inventariraamatud (1886—1934).
Uususte revideerimiste komisjoni protokollid (1880—1937).
Ehituskomisjon: ringkirjalised teated korporatsioonile maja ehitamise ja selle hooldamise küsimustes (1901—1909), korporatsiooni maja, aia ja krundi plaanid, skitsid, ostu-müügi leping (1901—1910). Kirjad vilistlastelt korporatsioonile maja ehitamise ja selle hooldamise küsimustes (1901—1905).
Revisjonikomisjoni protokollid ja aruanne (1899—1926).
Peokomisjoni protokoll (05.05.1914).
Laenukassa põhikiri (daatumita). Istungite protokollid (1879—1917). Pearaamatud (1912—1918), isiklike kontode raamatud (1913—1918). Avaldused laenu saamiseks, võlatähed ja vekslid (1882—1930).
Raamatukogu kataloogid (1892—1907) ja laenutamise registrid. Mitmesugused trükised. Arhiivinimistud.
Fotod.

Kirjandus

Album der Landsleute der Neobaltia 1879-1904: als Manuscript gedruckt. Jurjew (Dorpat): [s.n.], 1904.
Bericht über die Tätigkeit des Ph!Vereins der Neobaltia in Estland in den Jahren 1921-1930. [S. l.], [1931].