Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Livonia - EAA.1844
Korporation Livonia
Студенческая корпорация Ливония
Üliõpilaskonvent "Livonia"1938-1939

Materjal

Materjal
Tartu üliõpilaskonna koodeks (1830, 1833). Reeglid korporatsioonidele (1855), põhikiri ja rukitute nimekiri (1861—1903), kodukord (1906—1907).
Komisjoni istungite protokollid auküsimustes (1865—1887), erakoosolekute protokollid (1880) ja ametnike nimekirjad (1880—1893, 1921—1939), üldkoosolekute protokollid ja tegevliikmete nimekirjad (1896—1907, 1920—1938).
Ajaloolised ülevaated korporatsiooni tegevuse kohta, endiste üliõpilaste kirjad vanadest üliõpilaskommetest (1838—1917, tegevusaruanded (1908—1936), üliõpilasliikumist käsitlevad protokollid ja kirjad (1906—1908).
Liikmete nimekirjad, rebaste kodukord (1822—1867). W. von Oettingeni päevik (1822—1839). Livonia asutajaliikmete nimekiri ja juurdetulnud liikmed aastate järgi (1822—1872). Album "Dorpato-Livonorum" (1882, 1890, 1897) ja selle lisa (1883, 1908, 1924). Livonia statistiline album (1834—1934). "Album Livonorumi" käsikirjad, album "Korporatsioonide elu". Küsimuslehed endistele liikmetele elulooliste andmete saamiseks (1907). Korporatsiooni asutajate ja vanemate liikmete joonistatud portreed (1819—1842). Fotod (1856—1937) ja fotoalbumid (1881—1936), R. zur Mühleni litografeeritud joonistused endisest Tartust.
Kirjavahetus liikmete, ülikooli, üliõpilaskonnaga jt (1872—1938).
Korporatsiooni aastapäeva kajastavad materjalid, pidustuste kavad, auaadressid, õnnesoovitelegrammid (1872—1934, vaheaegadega).
Duellidest osavõtnute (1822—1887) ja vehklejate nimekiri (1834—1868), vehklemissaali valvekorra raamat (1879—1912, vaheaegadega). Karistuste raamat (1877—1923, vaheaegadega).
Arveraamatud ja -dokumendid (1833—1937), korporatsioonikassa raamatud (1864—1931).
Õlle, paberosside ja sigarite arvestusraamatud (1885—1897), lõuna- ja õhtusöökide, toitude, jookide ja suitsumaterjali arvestusraamatud (1907—1911); ökonoomi pearaamatud (1920—1931), puhveti valvete raamatud (1893—1921), äratarvitatud õlle märkmikud (1906—1916), markide registreerimise raamat (1893—1895).
Raamatukogu nimekiri (1879—1917, vaheaegadega). Üliõpilaslaulude raamatud "Livonenlieder" (1877) ja "Gaudeamus igitur" (1914).
Pidustuste komitee protokollid (1850—1854). Joomapidustuste põhikiri. Aastapäevapidustusi korraldavate komiteede album (1926), üleskutsed korporatsiooni aastapäeva pidustustest osavõtmiseks (1842—1930). Livonia vimpli joonis (1872), toimikud aastapäeva pidustuste kohta (1839—1932), Livonia liikmete kirjanduslik omalooming (1823—1900). Missae Fidelium protokollid (1845—1896) ja liikmete nimekiri (1834—1904).
Rebasteteatri kavade koostamise mustandid, ettekantud näidendite käsikirjad, operettide noodid ja partituurid.
Laenupanga põhikirja mustand, kontoraamatud (1865—1884), isiklike kontode raamatud (1890—1928), avaldused laenu saamiseks (1926).
Livonen-Stiftung'i põhikiri (1873), asutajaliikmete nimekiri (1874), liikmete lubaduste raamat (1872—1936), tegevusaruanded (1897—1907), "Sammlung zum Besten der Livonia" aruanne (1911), korjanduslehed kapitali heaks (1903—1909).
Majaehitamise komisjon: kirjavahetus rahaliste annetuste asjus, majaehitamise lepingud, remondiarved jm (1891—1931), arveraamatud (1885—1898).
Stipendiumi põhikiri, stipendiumi kuratooriumi istungite protokollid, rahalised aruanded, stipendiumile kandideerijate avaldused (1897—1937), sissetulekute-väljaminekute raamat (1922—1924), hoiukassa raamat (1931—1937).

Kirjandus

Album Livonorum.[Lübeck?], 1972.
Album Livonorum, Dorpat, 1822-1939. [Otterndorf?, 1958?].