Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Fraternitas Estica - EAA.1765
Korporation Fraternitas Estica
Студенческая корпорация Фратернитас Эстика
Üliõpilaskonvent Korporatsioon "Fraternitas Estica"

Materjal

Kodukord (1907, 1922), põhikiri (1907), sõpruslepingud (1930, 1933). Lippude vahetamise statuut korporatsioon Lettoniaga (1932).
Üldkoosolekute protokollid (1908—1937), erakoosolekute protokollid (1908—1940), koosolekutelt puudujate registreerimise raamat (1913—1924).
Kirjatoimetaja (1907—1924), laekahoidja (1907—1926), majanduseestseisjate (1907—1924), raamatukogu ja lugemislaua eestseisja (1908—1924) tegevusaruanded.
Kirjavahetus liikmete ja vilistlastega (1907—1940), ülikooli ja üliõpilaskonnaga (1911—1940), üliõpilas- ja akadeemiliste organisatsioonidega (1907—1940), asutuste ja isikutega väljaspool ülikooli (1907—1940). Õnnesoovid organisatsioonidelt ja isikutelt tähtpäevade puhul (1907—1940).
Registratuurraamatud (1907—1938).
Kommerssidest osavõtjate nimekirjad (1907—1937), külaliste registreerimisraamat (1927—1940).
Pitsati ja stampide jäljendid.
Juhatuse, vanameeste ja noorliikmete koosseisude nimekirjad (1907—1940).
Liikmete ja vilistlaste elulugude raamat (1910—1920), liikmete elulood (1912—1939), elulugude nimekiri ja alfabeetiline register. Vilistlaste ja liikmete surma puhul ajalehtedes ilmunud artiklite väljalõiked, fotod ja laululehed (1908—1934). Küsimuslehed liikmete perekondliku ja akadeemilise tegevuse kohta (1928). Karikatuur Aleksander Paldrockist (1927).
Arveraamatud ja -dokumendid (1907—1936). Majandusvõlgade arveraamat (1911—1924), majandusvõlgade raamat (1914—1932).
Raamatukogu nimekiri (1917—1940).
Referaadid (1907—1914).

Kirjandus

Korp! Fraternitas Estica, 1907-1957. Stockholm, 1957.
http://www.cfe.ee/