Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Korporatsioon Estonia - EAA.1843
Korporation Estonia
Студенческая корпорация Эстония
Üliõpilaskonvent "Estonia"

Materjal

Põhikiri (1926, 1937). Philipp Karelli koostatud kodukord (1830. aastad). Üldised (1871, 1878—1922) ja eriuusused (1837—1838, 1841—1853, 1861—1892, 1894—1929). Muusikaühingu põhikiri ja käsikiri "Lövis" (1871). Lipulaulu tekstid (1885), vahekohtu määrused, vanadustoetuse kassa põhikiri (1879). Korporatsiooni vapp.
Üld- (1847—1939) ja erakoosolekute protokollid (1835—1935). Tegevusaruanded (1821—1822, 1883—1938).
Ajaloolised ülevaated korporatsiooni tegevuse kohta (käsikirjad). Endiste üliõpilaste kirjad vanade üliõpilaskommete kohta (1837).
Album Estonorum (1821—1892, 1896), albumi kataloog (1896).
Trükis "Nachträge zum Album Estonorum" (1910—1924) ja selle käsikiri (1924). Estonia albumi koostamiseks isikutelt saadud eluloolised andmed (1887—1929), liikmete (1845—1882) ja ametnike nimekirjad (1835—1935), vilistlaste aadressraamat (1923).
Fotod (1842, 1869, 1874—1937) ja fotoalbumid (1820—1935), üliõpilaselu käsitlevad gravüürid.
Kirjavahetus liikmete, teiste üliõpilasorganisatsioonide, asutuste, ülikooli valitsuse jt (1853—1938), üliõpilas- ja korporatsioonide elu käsitlevad vilistlaste kirjad 1820.—1860. aastate kohta (1871—1899). Ajaleheväljalõiked jm trükised Estonia vilistlaste elu ja tegevuse kohta (1887—1937). Toimikud korporatsiooni liikmete tülide kohta (1844, 1921—1935).
Korporatsiooni 50. aastapäeva lipp, pidustuste programm, kõnede ja laulude tekstid jm juubelimaterjalid (1871). Järgmiste aastapäevade tähistamise materjalid (1873, 1892—1917, 1922—1939). 100 aastapäeva tähistamise materjalid (1921). Auaadressid. Külalisraamat (1926—1939).
Arveraamatud ja -dokumendid (1822—1938), Estoniale kuuluvate varade Tartu ülikoolile ülevõtmise akt (30.11.1939).
Siseajakiri "Literarische Abendblatt" (1842, 1867), "Bierzeitung" (1872, 1886), ajaleht "Dorpater Jubiläums Ente" (1921).
Duellide (1821—1938) ja vehklemisharjutuste raamat (1823—1907, 1921—1926). Rebasvanema raamat (1851, 1901—1931), kaebuste (1877—1886, 1904—1916, 1926—1931) ja karistuste raamat (1875—1888, 1906—1948).
Rebasteteatri programmid ja ettekannete tekstid (1851—1862, 1871—1937, vaheaegadega), noodiraamatud, näidendid, luuletused.
Raamatukogu põhikirja projektid (1887), pea- (1816—1888), aine- ja tähestikulised kataloogid, arhiivinimistud (1832—1875, 1937).
Ökonoomiakassa pearaamat (1893—1896, 1931—1935), kassaraamatud (1907—1932), einelaua arveraamat (1872—1881, vaheaegadega), õhtusöökide arveraamat (1922—1929).
Laenukassa põhikiri, avaldused stipendiumide saamiseks (1872—1879), kirjavahetus võlgade kohta (1884—1928). Registratuurraamat (1885—1902). Kassa- ja arveraamatud (1842—1915). Võlgade raamat (1893—1931). Elisabethi stipendiumi põhikiri (1869). Stipendiumifondi põhikirjad (1882) ja stipendiumifondi komisjoni koosolekute protokollid (1882—1918).
Majaehitamise komisjoni põhikiri, kirjavahetus ja üleskutsed korporatsiooni maja ehitamise asjus (1883—1889). Annetajate nimekirjad ja rahasummad (1884—1886). Korporatsiooni maja plaan, komisjoni kassaraamat (1896—1912).
Vekslikomisjoni põhikirjad (1875—1881). Komisjoni istungite protokollid (1874—1881). Käemeeste raamat (1874—1876). Kautsjonite register (1882—1888) ja laenude raamat (1891—1935, vaheaegadega).
Revisjonikomisjoni (1875) ja üldiste uususte revideerimise komisjoni koosolekute protokollid (1869—1884).
Mälestussalmide albumid (1808—1844).
Karikatuurid Trooja sõja kohta. Rebasteteatri programm (1899). Üliõpilaskarikatuurid (1893).

Kirjandus

Geschichte der Estonia: als Manuscript für die Mitglieder der Estonia gedruckt /unter Mitwirkung von Friedrich Stillmark bearbeitet von Axel v. Gernet. St. Petersburg, 1893.