Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Vabatahtlik Tuletõrje Ühing - EAA.3575
Freiwillige Feuerwehr in Dorpat
Дерптское добровольное пожарное общество

Materjal

Ärakirjad: linna ja ülikooli tuletõrjemäärused (1675, 1685, 1695, 1726, 1754, 1804, 1836); instruktsioonid tuletõrjemääruse täitmise kontrolli kohta (1756); korraldused tulekustutusvahendite omamise ja üleandmise kohta ja Tartu linna tulekustutusvahendite nimekiri (1854); tulistamiskeeld Tartus (1757); korraldus tuleohutusreeglite rikkumisel määratavate karistuste kohta (1772); rae teadaanne süütajate tabajaile määratava tasu kohta (1804); teadaanne tuletõrjemeistri ametisse määramise, tulekustutusvahendite politseivalitsusele üleandmise ning tulekustutajate premeerimise kohta (1810); aruanne Tartu linna tulekustutusvahendite, elanike, majade ja politseiametnike arvu ning tuletõrje
kohta (1809–1831); leping Balti raudtee ja Tartu magistraadi vahel (1877); korstnapühkija vanne (1819); kirjad Tartus ja selle eeslinnas toimunud tuleõnnetuste ja nende puhul algatatud juurdluste (1611, 1624, 1754–1755, 1761–1764, 1766, 1768, 1770, 1774, 1781, 1783, 1786, 1797, 1801, 1829, 1839, 1843, 1853, 1862, 1863), ahjude ja korstnate kontrollimise (1773), õllepruuliköögi visiteerimise (1780), tuletõrjemääruse kehtestamise (1670), tuleohutuse tagamise (1684, 1705, 1757) kohta; tulekahju korral tegutsemise reeglid (1827); kirjad pritsikuuride ehitamise (1770–1771) ja tuletõrjepritside tellimise (1792),
Tartu linna tulekustutusvahendite (1805, 1843) ja nende kasutamise (1794), õlgkatuste mahalõhkumise või parandamise ning laud- ja telliskivikatuste ehitamise (1684, 1768, 1757, 1771) ning magasini ümbrusest puithoonete (1677) äraviimise kohta; tuleohutusest Tartu magasinis (1737); külaskäigust Berliini tuletõrjujate juurde (1854); Tartu garnisoni ülema kohustused tulekahjude korral (1797).
Tartu Linna Tuletõrjeühingu Abistamiskassa (1877) ja Peterburi Ladujate Abistamiskassa põhikiri (1879, trükis); instruktsioonid ja ettekirjutused pritsimeestele (1877–1878); korrapidajate instruktsiooni projektid (1878); tulekahju puhkemisel alarmeerimise korra projekt; ringkiri tuleohutuse tagamise kohta (1878); Balti Tuletõrjeühingu põhikiri; pritsimaja ja vaatlustorni ehitamise kuluarvestus (1865–1878); aruanded, raportid ja märkmed ühingu tegevuse kohta ning tuletõrjekolleegiumi protokollid (1871–1880); arved (1876–1879); kirjavahetus (1877–1880); aastaaruanded (1877–1879); tuletõrjekolleegiumi tunnistused tuleohutusnõuetele mittevastavate hoonete kohta (1878); toimik Balti tuletõrjepäevade (1879) ja Kuldīga Vabatahtliku Tuletõrjeühingu 10. aastapäeva
kohta; abistamiskassa aastakokkuvõte (1880); liikmete nimekiri (1880); inventariloend (1889); auliikme diplom (1914); trükised; linnakaart.

Kirjandus

Tartu Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing 1864–1939. Tartu 1939.