Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu maleseltsid (koondfond) - EAA.615

Ajalugu

Tartu Malemängu Selts
1890–1939

Peamiselt sakslastest koosnenud selts, mis registreeriti ametlikult 1890. a.
14.05.1920 registreeris seltsi põhikirja Tartu-Võru rahukogu. Seltsi nimeks sai Tartu
Malemängu Selts. Põhikirja kohaselt võisid seltsi liikmeks astuda mõlemast soost isikud alates 18. eluaastast. Asjaajamisega tegelesid peakoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon. Seltsi eesmärk oli edendada malemängu.
Tegevuse lõpetamise korral tuli seltsi varad üle anda *Tartu Käsitööliste Seltsile. Siseministri 15.11.1939 resolutsiooniga Tartu Malemängu Selts suleti.

Tartu Maleselts
1914–1940

1914. a asutasid eestlased Tartus oma maleseltsi, põhikirja registreeris 19.01.1915 Liivimaa kubermangu seltsiasjade komitee; esimene peakoosolek toimus 06.02.1915.
07.04.1921 registreeris põhikirja Tartu-Võru rahukogu, seltsi nimeks sai Tartu Maleselts.
Seltsi eesmärk oli edendada malemängu, tegevuspiirkond oli Tartu linn. Liikmeks võisid
astuda mõlemast soost täisealised isikud, liikmed jagunesid tegev- ja auliikmeteks.
Seltsi asjaajamisega tegeles peakoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon
Tegevus piirdus kohalike, ringkonna ja üleriiklike maleturniiride ja sõprusmatšide ning
välismaiste suurmeistritega simultaanmängude korraldamise ja neist osa võtmisega. Seltsi juures tegutses turniirikomisjon, oma turniirimäärused kehtestati 1915. ja 1923. a. Hiljem võeti omaks Saksa ja lõpuks Eesti Maleliidu määrused.
Tartu Maleselts lõpetas tegevuse 1940. a pärast Nõukogude okupatsiooni kehtestamist.

Materjal

Tartu Malemängu Selts: koosolekute protokollid (1878–1885); kassaraamat (1890–1914).

Tartu Maleselts: Põhikiri (1921) ja kodukord (1938); koosolekute protokollid (1915–1940); liikmete raamat (1915–1940); peakoosolekute kvoorumilehed (1938–1940); kvoorumiraamat (1940); inventariraamat (1928–1931); aruanded ja eelarved (1932–1938); kassaraamatud (1890–1940); kirjavahetus (1922–1940); turniiride materjalid (1932–1940); kassadokumendid (1938–1940).

Seonduv aines

EAA 2029 — *Akadeemiline Maleklubi, 9 s, 1937–1940.
ERA 13-3-2018. Tartu-Võru rahukogu akt Tartu Maleklubi registreerimise kohta.
ERA 13-3-2017. Tartu-Võru rahukogu akt Tartu Malemängu Seltsi registreerimise kohta,
1920.

Kirjandus

Male Eestis. Koostanud E. Lukk. Tallinn: Eesti Raamat, 1965.
Enn Mainla. Sport. — Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu. Toimetanud Heivi Pullerits. Tartu:
Ilmamaa, 2005, lk 565–585.