Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu keskkoolide spordiesindus - EAA.1644

Ajalugu

Tartu linna noortesporti suunanud ühendus.
Asutatud 1926. a, tegevuse lõpetamise kohta andmed puuduvad.

Materjal

Võistluste protokollid (1926–1934).