Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Luunja Rahvaraamatukogu Selts - EAA.1593
Общество Луyньяской публичой библиотеки

Ajalugu

05.08.1908 registreeriti seltsi põhikiri, ametlik asutamiskoosolek toimus 14.09.1908.
Raamatukogu otsustati asutada Luunja koolimajja. Hiljem asus raamatukogu kohalikus
rahvamajas, mida selts ülal pidas. Selts arendas aktiivset tegevust — korraldas peoõhtuid, korjandusi, loteriisid, loenguid ja kursuseid.
24.10.1919 registreeriti selts Tartu-Võru rahukogus. Lõpetas tegevuse 26.10.1940.
Luunja Rahvaraamatukogu Selts taasasutati 1990. a. Luunja külanõukogu registreeris
seltsi põhikirja 30.11.1990. Tänapäeval on seltsi tegevus lõppenud, tegevuse täpne lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Põhikiri, poliis ja võlakohustused (1936–1938); protokollid (1908–1940); liikmete nimekiri (1908–1940); ringkirjad ja kirjavahetus (1935–1940); registratuurraamatud (1908–1940); kassaraamatud (1908–1913, 1923–1940); inventariraamat (1930–1940).

Seadused

Luunja Rahvaraamatukogu Seltsi põhjuskiri = Устав Луниаской публичной библиотеки. Tartu 1911.