Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tammistu Rahvaraamatukogu Selts Tartumaal - EAA.1589
Общество Tаммистуской народной библиотеки

Ajalugu

Põhikiri kinnitati 22.03.1907, asutamiskoosolek toimus 19.04.1907. Raamatukogu asutati esialgu kooli juurde, 1911. a viidi üle raamatukoguhoidja kohusetäitja Johann Tammi elamusse, hiljem seltsimajja.
1926. a võeti raamatukogu avalike raamatukogude võrku.
Selts lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Põhikiri (1907); üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid (1907–1940); ringkirjad, nimekirjad, aruanded, kirjavahetus (1907–1940); registratuurraamatud (1907–1940); kassaraamatud (1907–1940).
Raamatukogutoimkonna protokollid (1927–1940) ja lauajuhend (1927–1940). Noorteosakonna protokolliraamat (1930–1939); kroonika (1931–1936); ringkirjad; protokollid; peokuulutused ja kirjavahetus (1931–1937).
Naisosakonna protokolliraamat (1934–1940); tegevuskava (1939–1940).

Seadused

EAA 1589-1-4. Устав Таммистской публичной библиотеки, 1907. [Käsikiri]