Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Puiatu Haridusselts - EAA.4096
Puiatu Valla Rahvaraamatukogu Selts (1919-1926)

Ajalugu

Otsus Puiatusse raamatukogu asutada võeti vastu 16.07.1906, asutamisluba saadi 18.12.1906.
Raamatukogu asus Puiatu vallakooli juures.
1919. a asutati Puiatu Valla Rahvaraamatukogu Selts, mis registreeriti Viljandi-Pärnu
rahukogus 28.07.1919, tegevust alustati 1920. a.
1925. a võeti seltsi raamatukogu avalike raamatukogude võrku. 22.08.1926 toimunud
peakoosolekul otsustati selts ümber nimetada Puiatu Haridusseltsiks. Uue põhikirja kinnitas siseminister 16.02.1927.
Selts lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Ringkirjad (1920–1929); tegevuse aruanded (1926–1935); toimik raamatukogu asutamise ja tegevuse kohta (1906–1911); toimikud komplekteerimise ja revideerimise kohta (1920–1931); toimik kinnisvarade valdamise kohta (1926–1927); kirjavahetus (1930–1932); kassadokumendid (1911–1920).

Seonduv aines

ERA 14-3-595. Viljandi-Pärnu rahukogu akt Puiatu rahvaraamatukogu seltsi registreerimise kohta, 1919–1940.

Seadused

RTL 1927, nr 63.

Kirjandus

Arvo Leetmaa. Sakalamaa elu. Pärnu: Sõna, 1936.