Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Piimaühisus - EAA.2670
Dorpater Milchverein
Юрьевское кооперативное товарищество молочного хозяйствa

Ajalugu

Piima ümbertöötlemise ja piimasaaduste müügiga tegelenud ühisus Tartumaal.
Põhikirja kinnitas 24.05.1911 Liivimaa kuberner. Tegevust alustati 16.12.1911. Ühisuse
liikmeks võisid astuda Tartu-Maarja ja Nõo kihelkonna karjapidajad. Seltsi juhtorganid olid üldkoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon. Järelevalvet tegevuse üle teostas Tartumaa politseivalitsus.
Tegeldi põhiliselt piima, sh pudelipiima, koore ja või tootmisega. Ühisusel oli kauplus
Tartus Peterburi tänaval ja abikauplus Karlova eeslinnas. 16.02.1913 ostis ühisus Gildi
tänavas asuva kinnistu nr 73.
1914. a sattus ühisus majandusraskustesse ja likvideeriti 1915. a.

Materjal

Inventari nimekirjad (1911); arved (1913); sissetulekute ja väljaminekute raamatud (1912–1913); väljamaksete raamat (1912–1913); kassaraamat (1911–1913).

Seadused

EAA 330-1-1975. Устав Юрьевского кооперативного товаричества молочного хозяйства. [Tartu].