Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu organisatsioonide likvideerimise komisjon - EAA.2658
Ликвидационная комиссия Tартуских организаций

Ajalugu

Pärast Nõukogude okupatsiooni kehtestamist 1940. a pidid vabahariduslikud seltsid ja ühendused oma tegevuse ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 09.10.1940 poliitharidustöö korraldamise määruse § 8 alusel lõpetama. Rahva jaoks vajalike ühingute tegevus pidi jätkuma riiklike asutuste juures. Ühingute ja seltside likvideerimise ning nende vara ülevõtmisega tegeles täitevkomitee poolt moodustatud likvideerimiskomisjon. Teaduslikud ja ülikooli juures töötanud ühingud pidi likvideerima ülikool.
Tartu organisatsioonide likvideerimise komisjoni koosseisu kuulusid kommunistliku
partei esindaja Jaan Vendeström, linnavalitsuse esindaja Helene Mugasto-Johani, ametiühingu esindaja Osvald Hirsch, Tartu ülikooli esindaja Reinhold Liivamägi ja poliithariduse inspektor August Sakk. Likvideerimiskomisjoni volinik oli Jüri Muul (vastutas tähtaegadest kinnipidamise eest).
Komisjon tuli esimest korda kokku 17.10.1940. Koostati likvideeritavate ühingute nimekiri
ja varaloendid. Viimased andmed komisjoni tegevuse kohta pärinevad 05.07.1941.

Materjal

Arveraamat ja arved; ühingute nimekirjad; likvideerimisaktid.

Seonduv aines

ERA R-1252 — Tartu organisatsioonide likvideerimise komisjon, 255 s, 1940–1941.

Seadused

RT 1938, 40, 365; 1940, 24, 270.