Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Eesti Liit - EAA.5215
Центральное бюро эстонских общественных организаций

Ajalugu

Eesti seltside poliitiliseks juhtimiseks moodustatud organisatsioon.
04.03.1917 kogunesid Tartus 47 kohaliku eesti seltsi esindajad nõu pidama poliitilise
olukorra üle. 08.03.1917 toimus Tartus Eesti Seltskondlike Organisatsioonide Keskbüroo
esimene koosolek.
30.05.1917 nimetati keskbüroo ümber Tartu Eesti Liiduks. Poliitiline liider oli Jaan
Tõnisson ja juhtiv selts sõjapõgenike abistamiseks loodud Põhja-Balti Keskkomitee. Võeti aktiivselt osa miilitsa loomisest, uue administratsiooni korraldamisest jne. Viimasel protokollitud üldkoosolekul 19.01.1918 arutati Asutava Kogu valimisi.
Tegevuse lõpetamise täpne aeg teadmata.

Materjal

Üldkoosoleku protokollid (1917–1918); 06.03.1917 rahvakoosoleku protokoll; Tartu linnavalitsuse uuendamiseks kokku tulnud valijameeste nimekirjad 27.03.1917; Tartu Eesti Liidu nõukogu, Põhja-Balti Tartu Linnakomitee ja Tartu Eesti Liidu asemike nimekirjad koos aadressidega (1917); koosolekute teated ja kutsed (1917); kirjavahetus seltside, Haaslava valla maatameeste, Moskva eesti asunduse, Tallinna Eesti Liidu ja teistega asemike, toitlusolude, Peterburi sündmuste, Punakaardi jm asjus (1917); väljastatud kirjade registreerimise raamat (07.3.1917–16.11.1917); väljavõte ajalehest Berliner Tageblatt (23.03.1918).