Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Rahvameelne Eduerakond - EAA.2235
Эстонская демократическая прогрессивная партия

Ajalugu

Liberaalne rahvuslik reformipartei Eesti alal.
Eesti Rahvameelne Eduerakond (ERE) asutati 26.11.1905 Tartus. Põhikirja kinnitas
22.03.1907 Liivimaa kuberner. Partei tegevuspiirkond hõlmas Liivimaa kubermangu Eesti
osa ja Eestimaa kubermangu. Keskkomitee asus Tartus. Kohtadel võis asutada osakondi.
ERE tuumiku moodustasid Postimehe ümber koondunud haritlased.
ERE programm tugines Venemaa Konstitutsiooniliste Demokraatide Partei omale,
v.a rahvus- ja agraarküsimus. 1905. a paika pandud programmilised nõudmised püsisid
muutumatult 1917. a veebruarini. Keisri kukutamine 1917. a veebruaris muutis põhjalikult
varasemat poliitilist olukorda. 30.04.1917 otsustati ERE asemele asutada Eesti Demokraatlik Erakond.

Materjal

Rahvaasemike kogu koosoleku protokoll ja kirjalikud ettepanekud koosolekule (1905); ERE mitmesuguste koosolekute protokollid (1905–1912); saabunud kirjad ning väljaläinud kirjade ärakirjad ja kontseptid; kirjade kopeerraamat (1906–1912); mitmesugused nimekirjad (valijamehed, linnavolikogu valimiste kandidaadid, ERE osakondade esimehed, vallad jm); inventariloend (1908); arveraamatud (1907, 1912) ja arved (1912); toimikud valimiste ja Konstitutsiooniliste Demokraatide Partei kohta; käsikiri „Eesti Rahvameelne Eduerakond ja sotsiaaldemokratlased“; käsikiri „Eesti-Vene Blokk Tallinnas“; toimik majade ostu-müügi kohta Tartus; küsitlusleht; märkmed.
Trükised: põhikiri, „Eesti Rahwameelne Eduerakond: Eeskawa ja tegewuse põhjusmõtted”.

Seadused

Eesti Rahvameelse Eduerakonna Põhjuskiri. Tartu [1907].
Eesti Rahwameelne Eduerakond: Eeskawa ja tegewuse põhjusmõtted. Tartu [1905].