Fondiloend

Peeter I ausamba püstitamise komitee Tallinnas - EAA.3812
Besondere Komitee zur Errichtung eines Denkmals Peter I
Особый комитет по сооружению памятника императору Петру І-му

Ajalugu

Tallinnasse Peeter I ausamba püstitamiseks moodustatud komitee.
Ausammas püstitati, tähistamaks Eestimaa rüütelkonna, Tallinna linna ja garnisoni
Vene vägedele kapituleerimise 200. aastapäeva.
Samba püstitamise idee algataja oli Eestimaa kuberner. Korralduse luua vastav komitee
andis 14.08.1908 keiser Nikolai II, ühtlasi kuulutas ta samba püstitamise heaks välja ülevenemaalise korjanduse.
Komitee esimene koosolek toimus 29.09.1908, komiteed juhtis Eestimaa kuberner,
liikmed olid asekuberner, Eestimaa rüütelkonna peamees, kroonupalati, kohalike mõisnike, Tallinna linnavalitsuse ning Tallinna börsikomitee esindajad, Tallinna 23. jalaväediviisi ülem ning Anija vallavanem.
Komisjoni ülesandeks oli tagada võimalikult suur annetajate hulk, leida sobiv koht
ausamba püstitamiseks, kuulutada välja konkurss, valida ausamba tegija, korraldada
avamispidustused ning anda välja brošüür Eestimaa Venemaaga ühendamise tähtsusest.
Raha kogumiseks saadeti laiali korjanduslehed üle kogu Vene keisririigi. Ausamba konkursil osales kuus kujurit, nende hulgas Amandus Adamson ja August Weizenberg. Konkursi võitis Prantsusmaal elav kujur Leopold Bernstamm. Mitme asukoha seast tehti valik Heinaturu kasuks. Sammas avati 29.09.1910 suurvürst Konstantini osavõtul, väljak nimetati Peetri platsiks.
1922. a otsustas Eesti valitsus ausamba maha võtta, 1921. a nimetati Peetri plats Harju
turuks ja 1939. a Vabaduse väljakuks.

Materjal

Toimikud komitee moodustamise (1908—1909), isikulise koosseisu (1910), rahaliste vahendite laekumise (1908—1915) rinnamärkide valmistamise (1910—1914), vastavasisulise brošüüri väljaandmise (1910), tööde finantseerimise (1910), ausamba rajamisest ülejäänud summade kulutamise (1911—1915) kohta.
Komisjoni koosolekute protokollid (1910) ja tegevusaruanne (1910).
Kirjavahetus sõjaväeosade, asutuste ja ettevõtetega ausamba avamise, avamisele kutsutud külaliste ja paraadi korraldamise kohta (1910); kirjavahetus skulptor L. Bernstammiga skulptuuri paigaldamise ja pjedestaali valmistamise küsimustes (1909—1910).
Vallavanemate nimekirjad (1910). Ajaleheväljalõiked pidustuste kohta (1910).
Sissetulnud kirjade žurnaal (1908—1912), kassaraamatud (19109-1914), korjanduslehed (1908—1915), arhiivi nimistu.

Seadused

ПСЗ III, nr 30889 (14.08.1908).

Kirjandus

Peetri pidustused. — Päevaleht 1910, 29. september, 30. september.