Fondiloend

Võnnu laulu- ja mänguselts "Lõoke" - EAA.1461
Вендауское музыкально-певческое общество „Леоке“

Ajalugu

Seltsi taastamiskoosolek toimus 10.05.1998, põhikiri kinnitati 2000. a aprillis.