Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi seltskondlik klubi Bürgerliche Harmonie - EAA.3767
Die fellinsche Gesellschaft „Bürgeliche Harmonie“

Materjal

Põhikiri (1810); protokollid (1810–1853); liikmemaksude raamatud (1822–1868); arveraamatud (1810–1867); kirjad Viljandi raele (1810–1825); varaloendid (1825, 1853); vekslid, rae otsuste väljavõtted ja lepingud (1825–1867).

Seadused

EAA 3767-1-1, lk 4–8p. Gesetze der Bürgerlichen Harmonie, 1810. [Käsikiri].