Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna Majaomanikkude Selts - EAA.1681
Ревельское (Таллинское) общество домовладельцев

Ajalugu

Majaomanike huve kaitsenud selts Tallinnas.
Tallinna majaomanikud hakkasid ühiste huvide eest võitlemiseks koonduma enne 1904. a linnavolikogu valimisi, kus saavutati suurt edu.
Selts loodi ametlikult 1907. a. Põhikiri kinnitati 10.03.1907, asutamiskoosolek toimus
29.04.1907, esimene peakoosolek aga 06.05.1907. Peakoosolek valis juhatuse, seltsi esimeheks valiti Jaan Poska.
Selts aitas oma liikmetel hankida soodsamalt ehitusmaterjale ja küttepuid, organiseeris prügi- ja mustuse väljaviimist ning asutas ehitusnõuande, juriidilise ja korterikuulamise büroo. Üritati asutada ka oma tulekahjude vastu kindlustamise seltsi, aga selle põhikirja ei kinnitatud. Enamik seltsi liikmeid astus Tallinna Alevite Vastastikuse Kinnitusseltsi liikmeks (hiljem Esimene Eesti Kinnituse Selts e EEKS), selle juhtimine võeti 1909. a üle.
I maailmasõja ajal arendas selts laialdast tegevust. 01.08.1915 kehtestas Tallinna merekindluse komandant majaomanike õigusi kitsendavad normid. Odavamate ehitusmaterjalide soetamiseks sõlmis selts kokkuleppeid mitme ehitustarvete kaupluse ja firmaga, lisaks aitas varustada oma liikmeid (hiljem ka üürnikke) küttematerjalidega. Tallinnas asutati neli puuhoovi. 1916. a korraldas selts puude müüki kogu linna elanikkonnale, seltsi algatusel jagati Politseiaia maad juurviljakasvatuseks.
Seltsi põhikiri registreeriti 29.09.1919 Tallinna-Haapsalu rahukogus.
1919. a septembris tuli kokku esimene üleriiklik majaomanike kongress. Riigikogu valimistele läksid majaomanikud oma nimekirjadega. Põhieesmärgiks seati tühistada või muuta Asutaval Kogul 25.11.1919 vastu võetud „Üüriseadus“. 1927. a võetigi vastu „Üüriseaduse muutmise seadus“ ja 1930. a kuulutati üüriseadus kehtetuks (alates 1931. a-st).
1920. a asutati tarvitajateühisus Maja, mis varustas majaomanikke vajalike kaupadega
nii Tartus, Tallinnas kui ka teistes linnades (vt *Tarvitajate ühistud). 02.02.1924 alustas tegevust Tallinna Majaomanike Pank, 1928. a jaanuaris kindlustusühisus Maja. 1932. a EEKS ja
Maja ühendati ning töötas edasi EEKS Maja nime all.
1923. a hakkas ilmuma nädalaleht Majaomanik.
12.02.1936 registreeris siseminister Tallinna Majaomanikkude Seltsi uue põhikirja.
Tallinna Majaomanikkude Selts lõpetas oma tegevuse 1940. a.

Materjal

Inventariraamat (1907–1912); liikmemaksu tasumise kviitungiraamat (1914) ning majaomanike registreerimisraamatud tänavate ja omanike järgi koos kinnisvara maksumusega (daatumita).

Seonduv aines

EAA 4489 — *Tallinna Liikumata Varanduste Omanike Krediitühisus, 1969 s, 1868–1938.
ERA 1309 — Tallinna Majaomanikkude Pank, 309 s, 1924–1940.

Seadused

RT 1919, 99/100, 173.
Tallinna Majaomanikkude Seltsi põhjuskiri. Tallinn 1919.
Tallinna liikumata waranduste omanikkude kredit-ühisuse (Immobilpanga) põhjuskiri.
Tallinn 1919.
Tartu Majaomanikkude Ühingu põhikiri. Tartu 1936.

Kirjandus

Tallinna Majaomanikkude Selts 30 aastane: 1907–1937. Tallinn: Tallinna Majaomanikkude Selts, 1937.
Tallinna Majaomanikkude Selts 25-aastane. — Postimees 1932, 13. märts