Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Vene Seltskondlik Ühing - EAA.2097
Юрьевское русское общественное собрание

Materjal

Põhikirjad ja nende mustandid (1925); Vene Rahvusliku Liidu põhikiri ja projekt (1920);
protokollid (1925–1938); rendilepingud (1925); kirjavahetus politsei jt-ga kultuurautonoomia ja peolubade asjus; peokutsed jm (1925–1938); kassaraamatud ja -dokumendid (1925–1938); eelarved ja aruanded (1928–1932).

Seadused

Tartu Vene Ühingu põhikiri = Устав юрьевск. русского собрания. Tartu [1925].