Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu vene seltskondlik ühing Rodnik - EAA.2040
Юрьевское семейное общественное собрание „Родник“
Tartu vene õpetajate perekondlik ring "Rodnik"

Materjal

Põhikirjad (1893, 1913); üldkoosoleku (1898–1917) ja juhatuse protokollid (1911–1918).

Seonduv aines

ERA 14-9-70. Toimik Tartu vene seltskondliku ühingu Rodnik registreerimise kohta, 1919–1937.

Seadused

RTL 1937, nr 55.
Устав семейного русского учительского кружка в г. Юрьеве под названием „Родник“.
Юрьев 1893.
Устав юрьевского семейного общественного собрания „Родник“. Юрьев [1913].

Kirjandus

Владимир Крыжановский. Pro & Contra: Юрьевское семейное собрание „Родник“, его жизнь и деятельность: 1896–1899 гг. Юрьев 1900.