Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Bürgermusse - EAA.1641
Dorpater Verein "Bürgermusse"
Юрьевское общественное собрание „Бюргермуссе“

Materjal

Põhikirjad ja juhised (1792–1927); peakoosoleku ja juhatuse protokollid (1791–1940); liikmete nimekirjad (1883–1921); juhatuse; einelauapidajate ja teiste kirjad peakoosolekule ruumide kütmise, toetuste jm asjus (1817–1889); kirjavahetus Tartu rae, politseivalitsuse, Vigastatud Sõjameeste Ühingu, Saksa Seltside Liidu ja teistega seltsi rahamärkide kustutamise, korjanduste, pidude jm asjus (1813–1939); kohtuotsused liikmete väljaheitmise, liikmeks mittevõtmise jm asjus (1802–1856); inventariraamatud (1924–1940); lepingud ja obligatsioonid (1792–1923); E. Fischeri käsikiri seltsi ajaloost (1925); E. Fischeri kirjutis ajalehes Dorpater Zeitung (1926, nr 61–74), eritrükk samast kirjutisest (1926); piljarditoa ja söögisaali fotod (1925?); arveraamatud ja -dokumendid (1791–1940); külalisteraamatud (1879–1927); kaebuste raamat (1905–1914); plaanid ja projektid (1841–1936).
Ehituskomisjoni protokollid (1890); eelarved; lepingud ja plaanid (1813–1896); kirjavahetus Tartu elektrikeskjaamaga, K. Raack’i metallitööstuse ja teistega hoonete ehitamise ja remondi asjus (1923–1933).
Peokomitee protokollid (1891); auaadressid (1891, 1926).

Seadused

Statut des geselligen Vereins „Bürgermusse“ in der Stadt Dorpat. Dorpat 1880.
Statuten des Vereins Dorpater „Bürgermusse“. Dorpat 1927