Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu Musse - EAA.4534
Musse-Gesellschaft zu Pernau
Перновское общественное собрание „Муссе“

Materjal

Põhikirjad (1790–1898); žurnaalid (1806–1861) ja protokollid (1861–1940); liikmete nimekirjad (1790–1940); külalisteraamatud (1831–1915); inventariraamatud (1800–1880); kirjavahetus kreisiülema, teiste seltside, Pärnu komandandi ja teistega salongi ehitamise, juubeli, liikmete vastuvõtu jm asjus (1863–1940); väljastatud kirjade kopeerraamatud (1880–1938); lepingud (1805–1922); arvepidamisraamatud ja -dokumendid (1800–1940); toimikud kinnisvarade, valimiste, võlgade, lepingute jm asjus (1703–1913); talvelokaali veranda ehitusprojekt (1915).

Seadused

Statut der Musse-Gesellschaft zu Pernau. Pernau 1899.
EAA 4534-1-3. Устав Перновского общественного собрания „Муссе“. Пернов 1898.
[Käsikiri].