Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Vastastikune Rahekindlustusselts - EAA.627
Livländische gegenseitige Hagelassekuranzverein
Лифляндское взаимное общество страхования от града
Liivimaa Vastastikune Rahekindlustuse Selts

Ajalugu

Kindlustusselts, mille vahendusel said Liivimaa aadlikud sõlmida lepinguid rahekahjude korvamiseks.
*Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi üks varasemaid tütarseltse. Põhikiri
kinnitati siseministeeriumis 1831. a. Esialgne nimetus Vastastikune Rahekahjude Vastu Kindlustamise Selts Liivimaal (Verein zur Gegenseitigen Versicherung gegen Hagelschaden in Livland). Liikmeks võisid astuda era- ja kirikumõisate omanikud ja rentnikud ning kroonumõisate rentnikud.
Põhikirja muudeti 1873. a. Põhikirja järgi võis tegevus laiendada ka naaberkubermangudesse.
Aastaaruanded ilmusid ajakirja Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und Handel numbrites.
Selts lõpetas tegevuse 1920. a. Varad ja kohustused võttis üle *Liivimaa Vastastikune
Kinnituse Selts.

Materjal

Põhikiri (1831); põhikirja projektid (1870, 1871, 1873); üld- ja juhatuse koosolekute protokollid; kindlustatud mõisate ja pastoraatide nimekirjad (1831–1870); tegevusaruanded (1843–1857); rahekahjude arvestamise toimikud mõisate kaupa (1852–1873); kindlustuspoliisid (1873–1881); kirjavahetus (1831–1873).

Seonduv aines

EAA 1185 — *Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet, 3483 s, 1793–1941.

Seadused

Reglement des Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Hagelschäden in Livland. Dorpat 1832.

Kirjandus

Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und Handel. Dorpat 1863–1915.
Hans Dieter von Engelhardt, Hubertus Neuschäffer. Die Livländische Gemeinnützige und Ökonomische Sozietät (1792–1939). Köln, Wien: Böhlau, 1983.